weby pro nejsevernější čechy

V Rumburku vznikl Spolek přátel Rumburku

V Rumburku vzniklo 26. 11. 2013 nové občanské sdružení. Cílem Spolku přátel Rumburku je podílet se na kulturních a vzdělávacích aktivitách, které se budou týkat prezentace historie města a jeho okolí, oprav drobných památek, rozvoje turistického ruchu, veřejné zeleně a veřejných prostranství. Sídlo spolku se nachází v památkově chráněné budově někdejší noblesní kavárny a cukrárny Café Henke, postavené v letech 1925 – 1926, na tř. 9. května čp. 3. Objekt ve stylu art deco nyní prochází náročnou stavební obnovou. Občanské sdružení bylo registrováno u Ministerstva vnitra. K jeho založení vedla snaha o pořádání popularizačních aktivit, kterým v Rumburku zatím nebyla věnována systematická pozornost. Spolek se ustanovil jako dobrovolné sdružení obyvatel města a nemá žádné politické ambice. První akce spolu se uskuteční v lednu 2014 – uspořádá se vycházka za rumburskými betlémy a proběhne přednáška o význačné kulturní památce a jejím architektovi.  

„Z řady přípravných setkání vzešel okruh témat, kterým se členové Spolku přátel Rumburku chtějí věnovat. Pro rok 2014 máme v plánu pořádat akce pro veřejnost, jež budou popularizovat historii města, přibližovat významné architektonické památky na jeho území a to formou vycházek, přednášek a besed. Rádi uvítáme i další podněty obyvatel města,“ uvedl předseda spolku Radek Polena. První připravenou akcí na leden 2014 je „Vycházka za rumburskými betlémy“, která proběhne v sobotu 25. 1. 2014. Sraz účastníků je v 9.00 h. u betlemáře Jiřího Cobla ve Starokřečanské ul. 34/5 v Rumburku 3 – Dolních Křečanech. Po prohlídce soukromého pohyblivého betléma bude poměrně náročná pěší vycházka pokračovat prohlídkou klášterního betléma v kostele sv. Vavřince a soukromých betlémů u řezbáře J. Blažka a betlemáře J. Pšeničky. Počet účastníků vycházky je z kapacitních důvodů omezen, zájemci si mohou místo rezervovat na e-mailu spolekpratelrumburku@seznam.cz. Druhou připravenou akcí je přednáška Mgr. Jiřího Kováře z Rumburku na téma „Kavárna Cafe Henke a její proměny v restauraci Krym a Venuše“. Vyprávět se bude také o životě a díle významného prvorepublikového německého stavebního projektanta Emila Röslera, rodáka z Vlčí Hory, a autora řady staveb v Německu. Přednáška se uskuteční v úterý 28. 1. 2014 od 17.00 h. v přednáškovém sále Městské knihovny Rumburk. Vstupné na akce je dobrovolné. 

Více informací k činnosti Spolku přátel Rumburku sdělí:

Mgr. Filip Mágr, místopředseda spolku, e-mail: spolekpratelrumburku@seznam.cz, GSM +420 723 959 516