weby pro nejsevernější čechy

Ve Filipově si připomenou 148. výročí zjevení Panny Marie

Blíží se výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově a konání slavnostní poutní mše svaté v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů. V pondělí 13. ledna 2014 ve 4:00 ráno se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem je litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Bohoslužby se ve výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově zúčastní desítky koncelebrujících kněží z Čech a Německa. Slavnostní poutní mše se ve Filipově koná již 148 let v neobvyklou roční a denní dobu. Každoročně ji o lednovém ránu navštěvují stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Poutní chrám s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se Spolkovou republikou Německo.

 Novorománská bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově byla postavena v letech 1870 – 1875 na místě zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení Magdaleny Kade. Foto Jiří Stejskal

Poutníci přichází k bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů v průběhu noci a z dálky je vítá vyzvánění zvonů. Cestu mnozí absolvují pěšky, ve větším počtu se na pěší pouť vydávají např. z Rumburku a ze Šluknova. K bohoslužbám v bazilice ve Filipově neodmyslitelně patří filipovská poutní píseň „Uzdravení nemocných / Heil der Kranken“ z roku 1923, kterou zpívají čeští i němečtí poutníci. Těm je bazilika ve Filipově otevřená nepřetržitě od večerní bohoslužby v sobotu 12. ledna od 17:00. 

„Slavnostní poutní mše v bazilice ve Filipově probíhá každoročně 13. ledna ve výroční den zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení,“ uvedl jiříkovský farář páter Jozef Kujan, rektor baziliky ve Filipově a ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Jiříkově, Rumburku, Starých Křečanech a Brtníkách. Po pontifikální mši ve 4.00 h. následuje v 9.00 h. mše svatá v německém jazyce. V 10.30 h. se koná mše svatá v českém jazyce a v 17.00 h. pak česko-německá mše svatá. 

Mariánské poutní místo ve Filipově patří k nejmladším v litoměřické diecézi. Jeho počátky sahají do 13. ledna 1866, kdy se ve 4.00 h. ráno těžce nemocné tkadleně Magdaleně Kade při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdalana byla dalšího dne zcela zdráva a znovu začala pracovat. A jaký byl její další osud? Nikdy se neprovdala, zemřela ve věku 70 let a její pohřeb do zvláštní hrobky na jiříkovském hřbitově se stal velkou mariánskou oslavou. Posléze byly její ostatky přemístěny na hřbitov ve Filipově (1925) a nakonec do baziliky ve Filipově (1994).

K „milostnému domku“ čp. 63 ve Filipově, místu zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení, začaly vzápětí putovat zástupy lidí. Na místě zázraku došlo nejprve v letech 1870 až 1873 díky iniciativě kaplana pátera Františka Storcha z Jiříkova k výstavbě milostné kaple. Následně zde byl v letech 1873 – 1885 podle plánů architekta F. Hutzlera z Vídně postaven monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Roku 1884 bylo započato s výstavbou kláštera redemptoristů, do jejichž péče bylo nové poutní místo svěřeno. Po násilném zrušení kláštera redemptoristů v roce 1945 se o poutní baziliku stará Římskokatolická farnost Jiříkov.

V roce 1926, při 60. výročí zjevení, byl kostel ve Filipově prohlášen papežem Piem XI. za basiliku minor. Papež Pius XI. kostel ve Filipově znal z vlastní zkušenosti. Navštívil ho roku 1920 ještě pod vlastním jménem P. Ambrogio Ratti, v té době působil jako papežský nuncius v Polsku. Termín bazilika minor pochází z latiny a znamená menší bazilika. O povýšení kostela na baziliku minor rozhoduje papež. V České republice tento čestný titul zatím obdrželo 15 významných kostelů. 

Lednová slavnostní poutní mše svatá v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Foto Petr Wittgruber

Tradice poutí k Panně Marii Filipovské trvá nepřetržitě od roku 1866 a nepřerušily ji ani desítky let komunistického režimu. V bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se po celý rok vždy v neděli od 10.30 h. konají pravidelné české a německé mše svaté, bohoslužba se slouží i každého 13. dne v měsíci. V červenci a srpnu v bazilice probíhá hojně navštěvovaný mezinárodní festival varhanní hudby

Klára Mágrová

Časy bohoslužeb v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v lednu 2014:

neděle 12. 1. 2014 od 17.00 h., večerní mše svatá

pondělí 13. 1. 2014 od 4.00 h. slavnostní mše svatá, hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 9.00 h. mše svatá v německém jazyku, 10.30 h. česká mše sv. a 17.00 h. česko-německá mše sv.                     

Oktáv zjevení: 14. 1. – 20. 1. 2014, 17.00 h.