weby pro nejsevernější čechy

Stezky kostelů (nejen v Českém Švýcarsku)

V 11 evropských regionech vzniklo prostřednictvím mezinárodního projektu THETRIS 11 nadnárodních tras kostelů a České Švýcarsko je zástupcem za českou oblast. Nadnárodní projekt THETRIS vznikl v Maďarsku a my jsme jedni z 11 zapojených partnerů z 8 zemí střední Evropy (Německo, Česká republika, Polsko, Slovenská republika, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Itálie). Cílem projektu je podpořit rozvoj venkovských oblastí, s využitím potenciálu středověkých kostelů a církevních památek místního významu. Současně je cílem poskytnout místním obyvatelům a návštěvníkům více informací o církevních objektech a probudit a podpořit tak i komunitní život a skutečný zájem o využívání těchto sakrálních památek v běžném občanském životě.

Důležitou realizací tohoto projektu je vznik a rozvoj Nadnárodní tematické stezky kostelů THETRIS, která je tvořena z nově vzniklých partnerských regionálních tras.

infopult v Jiřetíně pod Jedlovou / Foto: Klára Mrkusová

My jsme do této stezky zapojili celkem 6 kostelů z regionu Českého Švýcarska a Šluknovska a to: Kostel sv. Šimona a Judy v Lipové u Šluknova; Kostel sv. Václava ve Šluknově; Kostel sv. Bartoloměje v Rumburku; Kostel Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou; Kostel sv. Jiří v Chřibské a Kostel sv. Anny v Malé Veleni – místní části Jedlka.

Kritériem ve výběru těchto kostelů měla být jejich středověká minulost – jak znělo zadání projektu, což nebylo snadné naplnit v naší oblasti hojně zastoupené především barokními a mladšími církevními stavbami. Důležité pro nás bylo prezentovat takové kostely s vazbou na nejstarší farnosti, zmiňované od 13. století, které nejsou tolik známé, a není na ně zaměřená pozornost v propagačních turistických materiálech, ale přesto mohou být vzhledem ke své historii atraktivní pro návštěvníky. Dalším spojujícím prvkem pro výběr byla tradice vystavování historických vánočních betlémů od místních řezbářů a také hudební tradice (např. J. Ch. Kridel).  Jedná se tedy také o kostely, v nichž působila barokní hudební bratrstva, nebo kde se dodnes konají koncerty původních německých skladatelů a dosud se hrají skladby pro kostely původně určené. Částečně jsme také chtěli zachovat vazbu na v regionu unikátní křížové cesty včetně poutních kaplí (např. křížovou cestu a Kostel Povýšení sv. Kříže v Jiřetíně pod Jedlovou nebo Loretu v Rumburku, které jsou však součástí dalšího připravovaného projektu rumburské Římskokatolické farnosti „Poutní stezky Šluknovska“).

Chřibská – kostel sv.Jiří / Foto: Zdeněk Patzelt

Všechny stezky jsou pro veřejnost vyznačeny ve vydaných  brožurách a mapkách.  U 60 regionálních kostelů v celé střední Evropě se osazují postupně informačními tabulemi s QR kódy pro návštěvníky. 

Jako osvědčení partneři v regionálním marketingu jsme vytvořili logo a jednotnou image projektu THETRIS, jehož prvky skládajících se 11 barevných kostek skládajících se do tvaru kříže asociují známou elektronickou hru a vybízejí k hravé a tvořivé spolupráci 11 partnerů za pomoci nových a inovativních metod oživení zájmu o regionální sakrální dědictví. Toto logo bude propojovat a sjednocovat všechny společné marketingové materiály prezentující regionální kostely na evropské úrovni.

Project THETRIS je realizován prostřednictvím Operačního programu nadnárodní spolupráce Střední Evropa a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF.

www.central2013.eu

Jméno projektu je: „THEmatic Transnational church Route devolopment with the Involvement of local Society“  Projektový akronym je: THETRIS.

www.thetris.eu

 

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Štefáčková

Tel. + 420 777 819 198

dana.stefackova@ceskesvycarsko.cz

České Švýcarsko o.p.s.

Křinické nám. 1161/10

Krásná Lípa 407 46