weby pro nejsevernější čechy

Zasedání zastupitelstva s odvolací tématikou ONLINE!

Dnes od 15:30 probíhá v sále DK Střelnice Rumburk 25. zasedání zastupitelstva města Rumburk. Hlavními body programu je odvolání obviněného starosty Trégra a místostarosty Švába, toho času ve vazbě. Schůze je mimořádná na popud 13 zastupitelů, což splňuje potřebnou třetinu nutnou ke svolání. Zároveň je v programu volba nového starosty a místostarosty. Pro Rumburk tedy přelomová situace, my vám jednání přinášíme ŽIVĚ přímo z místa činu. foto: Jakub Trmal 1´ Právě nyní začínáme vysílat. Sál je zaplněn, přítomny jsou všechny místní deníky nebo noviny. Také Nova i Česká televize.

10´ Zvolena návrhová i volební komise, zároveň také ověřovatelé. Přítomno je 20 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

11´ Schválen byl program dnešní schůze. K minulé shůzi zastupitelstva nebyly podány žádné námitky.

12´ Místostaroska Winterová předčítá zprávu o činnosti rady města. Mnoho lidí se do sálu nevešlo, postávají až daleko za sálem a u baru. Při oznámení nepřítomnosti místostarosty Švába se sálem ozývá smích.

15´ Nejméně pětkrát se zozezvonil mobil některému z diváků. Místostarostka končí se zprávou.

16´ Všichni zastupitelé i občané mají mluvit na mikrofon, celý průběh je prý nahráván.

17´ Ředitel městské policie v Rumburku zůstává, svojí výpověď vzal zpět.

18´ Starosta poznamenává, že některé dokumenty bohužel nemůže předložit, neboť kancelář místostarosty je zapečetěna policií. Trégr také čelí kritice, že nedodal audit hospodaření FK Rumburk.

24´ Starosta od minulé schůze splnil jen jeden bod, podepsal dotace pro rumburskou nemocnici. Místotarostka podepsala peníze pro White Light.

25´ Přichází bod o odvolání starosty. Navrhovatelé podávají důvody k podání tohoto bodu.

27´ Důvody jsou prosté, oba dva hlavní činitelé města jsou obviněni z různých přečinů. Tato skutečnost prý poškozuje image města a je nemorální, aby takoví lidé stáli v čele města.

30´ Paní místostarotska je kárána kvůli špatnému slyšitelnosti. Promlouvá první občan.

31´ Následně promlouvá pan Zibner, v této chvíli jako občan, navrhuje mnoho bodů k jednání zastupitelstva. Například odvolání všech členů zastupitelstva a revokaci mnoha dotací a smluv.

34´ Otázky občanů jsou jen stanoviska, takže na ně nikdo ze zastupitelů ani vedoucích osob města neodpovídá.

36´ Další návštěvník se ptá, jak se nyní bude odvolát. Jestli veřejnou či tajnou volbou. Prosilo se o okamžitou reakci, paní místostarostka však pouze děkuje za stanovisko.

37´ Pan Voženílek se snaží naznačit, že je špatné hlasovat o někom, kdo tu dnes není. Další kritika z řad občanů se snáší na to, že zvolení zastupitelé nikterak neplní ty věci, s kterými šli do voleb.

39´ Místní ČSSD se nyní distancuje od zvolených zastupitelů z jejich kandidátky.

42´ Ozývají se hlasy, kterým se nelíbí možná druhá výměna vedení města v krátké době. Odhadem je zde kolem 350 návštěvníků.

45´ Napádáno je dnešní natáčení nemocnice. Podle názoru byla natáčena ze špatné strany a z venku, což neodpovídá situaci zevnitř.

46´ Paní Fohlová zmiňuje, že Rath byl také přivezen do parlamentu, tak proč ne Šváb?

47´ Zibner si potřetí bere slovo a to řád nedovoluje. Jenže nikdo nemá odvahu sebrat mu mikrofon.

53´ Na přetřes přichází romská otázka.

54´ Občané vyzývají ty, kteří podporovali Švába celá ty léta, aby se ho zastali i nyní a vidělo se, kdo za ním opravdu stojí.

58´ Pan Dvořák zdůraňuje legitimní právo k tomu, aby občané požadovali odstoupení starosty i místostarosty.

60´ Několik podporovatelů obviněných se pře s mluvící občankou, zda-li jsou oba dva vinní či ne.

63´ Pan Staněk překládá vinu zastupitelům, jelikož podle něho právě oni dostali Švába do takových pozic, ve kerých je.

67´ Rozprava občanů k odovlání starosty je ukončena. Na řadě jsou zastupitelé. Růžička zdůrazazňuje minulou dohodu, ve které se říká, že občané mohou vystoupit i po rozpravě zastupitelů. Poté vystupuje doktor Strachoň.

69´ Strachoň se přiznává, že na místě starosty by odstoupil. Kritizuje hlasování pana Trégra při jeho zvolení jako starosty.

71´ Vyzývá všechny zastupitele, aby vyjádřili svůj názor, zda podporují starostu nebo ne a přidat důvody.

72´ Vystupuje další doktor, pan Kolařík. Závěr jeho řeči je, že hlasovat bude pro odvolání.

77´ Trégr se brání. Je prý spojován se Švábem, ale jejich věci jsou naprosto odlišné. Dotace považuje jen za špatně zaúčtované, svou vinu má podle něj zastupitelstvu. Nepodává rezignaci, protože se necítí být nijak jinak vinen, než že někde něco špatně zapsal.

obrzek

83´ Mluví zastupitel Pokorný. Jedná se již necelou hodinu a půl.

86´ Pokorný se přidává a bude hlasovat pro odvolání, jelikož obvinění činitelé nemohou řídit město s obviněním a z vazby.

88´ Nedvědová říká, že starostu už k rezignaci vyzvala. Hlasovat bude pro odvolání.

92´ Další zastupitel shrnuje mnoho bodů, co zde bylo řečeno.Je to Schäfer a kvůli morálním hodnotám je pro odvolání obou.

93´ Sykáček je pro veřejné hlasování po jménech. Sykáček bude hlasovat samozřejmě pro.

98´Dopitapromlouvá. Překvapil a podle jeho přesvědčeníse zdržuje hlasování.

100´ Staněk se vrací do minulosti, konkrétně do 89´. Pak Sykáčka nařkne, že on může za rozvrat v zastupitelstvu. Pro odvolání hlasovat nebude.

107´ Sykáček se obhajuje a říká, že on za mosty nemůže, tak to on nechtěl. Zmiňuje klip s Hitlerem, který koluje po internetu.

118´ Gloger nebude hlasovat pro odvolání.Zastává se Švába i Trégra, jsou pro něj stále důvěryhodní a pracují pilně pro město.

121´ Sembdner jako jediný při svém slovu povstává. ,,Začíná nová etapa města,“ říká Sembdner.

127´ Mikrofon se dostal k Růžičkovi. Je pro odvolání obou.

130´ Schäfer chce hlasovat veřejně.

132´ Nedvědová připomíná odhlasované právo vystoupení občanů.

136´ Trégr podle sebe na své věci stačí, ale některé vypouští, přenechává je úředníkům na radnici.

137´ Místostarostka chce odvolávat podle jednacího řádu. Pokorný s technickou poznámkou námítá, že s odvoláním jednací řád naprosto nesouvisí.

140´ Další zastupitel říká, že odvolání je normálním bodem, takže se hlasuje veřejně, ale ne po jméně. Sykáček navhruje hlasovat veřejně a po jménech, veřejnost toto bouřlivě oceňuje.

141´ Pro veřejné hlasování po jménech je 9 zastupitelů, zbytek se zdržuje. Veřejné hlasování po jménech nebylo odhlasováno!

142´ A POZOR! HLASUJE SE VEŘEJNĚ PRO ODVOLÁNÍ STAROSTY.PRO JE 9, PROTI 3 A ZDRŽUJE SE 8. STAROSTA NEBYL ODVOLÁN.

144´ Vedení schůze se znovu ujímá Trégr.

149´ K odvolání Švába se vyjadřuje občanka. Odkrývá to, co se říká o Rumburku. Hlasování je jasně dané dopředu, říká.

150´ Roman Fišer, který vytvořil video s Hitlerem, promlouvá také.

152´ Občany názorů se stále hrnou. Vyzýváno je ke sledování hlasování, aby lidé věděli, koho mají volit příště.

155´ Kolařík se obhajuje, že on není tím, co je někým ovlivněn.

156´ Nedvědová chce po těch, co hlasovali proti nebo se zdrželi, aby řekli proč. Jinak je to podle ní čistý alibismus.

158´ Pokorný je pro odvolání Švába. Respektuje neodvolání starosty, ale zdůrazňuje jeho přítomnost, takže může svou funkci vykonávat. Pan místostarosta tu samozřejmě není.

159´ Šváb si vysloužil přezdívku ,,nejmocnější muž výběžku“. Tak ho častují lidé i média.

161´ „Je to ostuda města, toto jednání!“ hřímá další zastupitel. Dopita se stydí, že je Čech. Všichni jsou zde pod tlakem, tak to naznačuje on. Dopita bude hlasovat proti odvoláníŠvába.

163´ Sykáček říká, že dva obvinění úřednící byli nuceni Trégrem opustit funkci. Nakonec byli jen přeřazeni. Presunkce neviny se podle něj používá, jen když s to hodí.

168´ Hlasuje se o přizvání přítomného advokáta, aby osvětlil, jak to je. Podle paní Nedvědové tu nemůže jít o nějakou osobní mstu, ale obvinění jsou opravdu a právoplatně obvinění.

171´ Podle advokáta je Šváb nejspíše držen podle takového paragrafu, který opravňuje zadržovat člověka jen na tři měsíce z důvodu ovlivňování svědků. „Pak ho tu máme zpátky,“ přisadil si.

173´ Způsob hlasování odvolání Švába se nyní probírá a Sykáček chce znovu hlasovat veřejně a po jménech. Winterová navrhuje tajné hlasování. Poslední možností je veřejné, ale bezejmené hlasování.

174´ Pro tajnou volbu je 5 zastupitelů, neprochází tedy.

175´ Pro veřejné hlasování po jménech je deset zastupitelů. Návrh nebyl přijat, bude se hlasovat veřejně, ale ne po jménech.

176´ PRO ODVOLÁNÍ JE 9, PROTI 8, 3 SE ZDRŽUJÍ. MÍSTOSTAROSTA NEBYL ODVOLÁN.

177´ Následující čtyři body se ruší, byla to volba starosty a místostarosty, zároveň jejich uvolnění.

179´ Při diskuzi se už většina návštěvníků zvedá a odchází.

180´ Vystupuje Zibner a Dvorský. ,,Hlasováním jsme dostali facku,“ přiznává.

186´ Občané stále vystupují v diskuzi, kritizují úroveň chování na zastupitelstvu.

187´ Zastupitelstvo tímto končí, starosta se loučí.

My vám děkujeme za pozornost celé tři hodiny a příště nashledanou. Shrnutí a rozhovor s neodvolaným starostou již brzy na výběžku.eu.