weby pro nejsevernější čechy

Zásah v rumbursské nemocnici [tisková zpráva]

V pátek 10.1.2014 probíhala na území města Rumburku policejní akce, jejímž prostřednictvím děčínští policisté zajišťovali písemnosti týkající se hospodaření Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku. V souvislosti s probíhajícím policejním šetřením proběhly také prohlídky nebytových prostor obou zdravotnických zařízení v Rumburku, včetně kanceláře ředitele obou institucí. Během probíhajících opatření nebyl nikdo zadržen, ani obviněn. V rámci zmiňovaných opatření bude i nadále probíhat policejní šetření.