weby pro nejsevernější čechy

Družinová naučná stezka Zvířata v zimě

Se zimou se už rozloučila školní družina, a to čtyřdenním projektem, jehož cílem bylo seznámení dětí s životem volně žijících zvířat a ptáků v zimě.

Projekt obsadil všechny prostory družin včetně chodby, s jeho realizací vypomohly u dětí z 2. oddělení (prvňáčků) žačky 4. třídy, které koordinovaly skupinovou práci prvňáčků. Tato spolupráce se líbila jak malým dětem, tak i jejich starším kamarádkám.

Děti procházely několika stanovišti s připravenými aktivitami, přitom zaznamenávaly, kde chybovaly nebo neměly dostatek znalostí, aby si vědomosti mohly doplnit v závěru projektového odpoledne. Děti například přiřazovaly zvířátka k připravenému většímu množství stop a sledovaly směr stop. Připomněly si, čím se v zimě zvířata i ptáci přikrmují, co naopak může zvířatům uškodit. Rozhodovaly se, která zvířata v zimě spí, které druhy ptáků na zimu odlétají. Děti také zpracovaly pracovní listy, v nichž hledaly a počítaly zvířata, kolektivně vybarvovaly velké omalovánky, tvořily interaktivní obraz zvířat v lese.

Důležitou součástí projektu bylo zhodnocení práce samotnými dětmi, projekt si i oznámkovaly. Zejména prvňáčci, ale i ostatní děti, by prý rádi podobné projektové odpoledne prožili znovu. Děti si z projektu odnesly důležité poznání, a sice že volně žijící zvířata potřebují v zimě solidaritu a pomoc lidí.

Bc. Miroslava Pytlíková, hlavní vychovatelka ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše

Tagy