weby pro nejsevernější čechy

Jatka na jatkách

Za chvíli Varnsdorf přijde o další svou dominantu. Bůh je mi svědkem, že když jsem v loňském roce psal o jatkách v Kraslicích, v hloubi duše jsem myslel na to, aby se začalo taky konečně něco dít s jejich vzorem ve Varnsdorfu. Ale takhle, takhle jsem to fakt nemyslel…

Údajně mají zůstat dvě vily u silnice a samotná věž bez přístaveb. Prý, prý, prý…

Industriální topografie – Ústecký kraj, strana 222, objekt 392 – Městská jatka: 

Varnsdorf u č.p. 1601, Plzeňská ulice, 1897-1899, Anton Möller

Generel varnsdorfských jatek vycházel z německého typu s halou porážkovou, plány vypracoval varnsdorfský městský stavitel Anton Möller (1844-1927), který později navrhoval jatka také pro Jablonec, Tanvald, Kraslice i Moravskou Ostravu. Budovy provedl Wilhelm Czech, byly vybaveny mechanizací z pražské Rustonky a chladicím systémem augšpurské firmy L. A. Riedinger. Ústřední budova chladírny s šestipodlažní věžicí s vodojemem stojí na podélné ose areálu, na které se nachází i brána a původně také komín kotelny. Na obou jejích stranách se nacházejí porážkové haly (druhotně s ní propojené) a dvojice stájí, z nichž dnes stojí jen severní. Při silnici jsou též osově umístěny budova restaurace (severní, č.p. 1601) a správní budova. Podél někdejší vlečky na severní straně areálu stojí budova vozovny. Po roce 2001 byly vybourány druhotné konstrukce a opravena střecha věžice.

Na webu Ústav územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Ústeckého kraje se lze dočíst: 

„V roce 1899 na základě nových moderních principů porážky vypracoval stavitel Anton Möller zcela vzorový projekt městských jatek. Ústřední budovou celých jatek se stala budova chladírny s vodojemem a charakteristickou věžičkou, kotelnou a komínem na ose s hlavním vstupem. Technologické zařízení dodala firma Ruston a spol.a.s. Připravuje se rekonstrukce, po jejím ukončení bude objekt zpřístupněn.“ 

Jó, jedna paní povídala…