weby pro nejsevernější čechy

Masopustní rej v Jiříkově

Jiříkovští letos slaví. V rámci oslav 100 let povýšení městyse Jiříkov na město proběhl i masopustní rej, který se konal na náměstí v sobotu 15.února 2014. Je doba masopustu, tak proč ne. Chasa se v zimním období nudí, tak ať si povyrazí. Stánkaři přijeli s dobrotami pekařskými, cukrovinkami a teplou medovinou. I mistři řezničtí s pochoutkami zabíjačkovými. Klobásky, ovárek a zabijačkový gulášek připravili a za drobný peníz chase nabízeli. Gulášek jsem ochutnal! Výborný byl. O hodině jedenácté maškarád se svojí družinou veselí rozpoutal. Páni muzikanti písničky početnému obecenstvu hráli a také zpívali. Pro dětskou droboť pohádkovou taškařici „O hrozném draku“ připravili. A že obávaný tvor, ten drak to byl, maškarád holobrádky i dospělé brániti se naučil. Až od dalekého Děčína ten drak přiletěl! Ale dalekou cestu jen jeden, ten nejmenší, vydržel. Byla to Matylda. Na začátku divoká byla, to Vám povídám. Až „vysloužilý turek“ ji poslušnosti naučil a tak pro děti ochočil. Pak si s nimi hrála a Rudému moři za odměnu všechny vzala. Kde společně ryby lovili a jinak se bavili. O hodině dvanácté konec taškařice byl. Aby chasa s maškarádem v čele za starostou vyrazili a vládu nad městem si vymohli. Starosta ale neoblomný byl a podmínky si stanovil. Až kapřík, červený, ho obměkčil. Klíč k městu na den propůjčil. Chasa vládu nad městem převzala a baviti se odešla. Sboreček Sluníčko z mateřské školy zazpíval a soutěž o krásnou masku uspořádal. A jak to bylo dál? Nevím. Chlad mne přemohl a domů do tepla jsem se vypravil. A chasa? Tu jistě pan starosta zkrotil. A jestli ne, tak se tam baví ještě teď.

Fotogalerie č. 1:

Protože se na místě sešli hned dva zpravodajové, jak hbitě zdokumentoval Petr Wittgruber:

Máme tu i fotogalerii č. 2: