weby pro nejsevernější čechy

Ještě jednou ten křečanský křížek…

Podle informace pracovníků Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem z 10. 3. 2014 se již restaurátor BcA. Jan Fedorčák seznámil se stavem poškozeného smírčího kříže u Nových Křečan a převzal si odlomené části. Po konzultaci se rozhodl opravné práce provést u sebe v ateliéru, tzn. že si smírčí kříž v týdnu od 10. 3. do 16. 3. 2014 vyzvedne, odveze ho do České Lípy a po opravě kříž opět osadí na původní místo. Restaurátorské práce tak nebudou prováděny na místě, jak se původně předpokládalo, ale mimo region. Restaurátor Jan Fedorčák odhaduje, že by se dokončení opravy smírčího kříže u Nových Křečan mohlo podařit do 10. 4. 2014.