weby pro nejsevernější čechy

Rumburské zastupitelstvo vyhrál s přehledem zaklínač hadů

Slibuju, že do ustavujícího zastupitelstva (po podzimních volbách) v Rumburku už na tuhle schůzi nepůjdu. Kdo mě při téhle úchylce potká přímo na místě, má u mě…malý pivo! Na kořalku nemám a co kdyby… To nutkání sledovat, jestli se někdo z přítomných odchýlí od scénáře, který určuje zaklínač hadů, je příliš silné. Začalo to už dopoledne, kdy jsem v trafice málem upadl. Rumburské noviny!

Já tedy celá léta řešil doma (modří vědí), jestli a jak moc mohou městské noviny reprezentovat jenom jeden názor; kde končí loajalita k vydavateli a začíná (a končí) dobrá pověst (a svědomí) autora. Co tentokrát připravila redakce je opravdu excelentní ukázka loajality.

Abych nezdržoval, zastupitelstvo schválilo všechny body, které mělo na programu, beze změn.

Způsob, kterým se to stalo, mě ale opět úplně fascinoval. V žádném bodu programu, který jsem sledoval (ano, nebyl jsem tam celé jednání), se neřešil faktický problém. Pouze formální náležitosti. Občasná snaha opozičních zastupitelů se k podstatě dostat, je koalicí ignorován. To mlčení je možná právě ten moment, který mě tolik fascinuje. 

Markantní to bylo při schvalování rozpočtu města, signifikantní při projednávání bodu týkajících se petic (odvolání vedení města a revitalizace městské zeleně a parků), kdy samotný problém byl zcela potlačen na úkor „regulérnosti“ úkonu poslání aktivní veřejnosti do … však víte kam.

rn2

Uhranuti zaklínačem hadů, který po léta řídí město.

Po nepříjemné zkušenosti s vyšetřovací vazbou se zdá, že se dostal do staré a možná ještě lepší formy. V řízení schůze se zdokonalil. Překvapivě přidal nový prvek: když mluví používá zcela nové hlásky; jeho projev je naprosto nesrozumitelné drmolení.

Jestli znáte Havlovu Zahradní slavnost, mluví se tam jazykem ptydepe. Tady je to zdokonaleno, je to čistě  noise,zvuk. Bohužel veřejnost nemůže na zastupitelstvech pořizovat záznam, natož ho potom veřejně vysílat, ale radnice samotná nahrávky pořizuje. Třeba budou na požádání k dispozici. Nebo výjdou na desce. Anebo mi musíte věřit)

Kdo mě opravdu příjemě překvapuje, je starosta Tregr, který se nezakopal na dobytých pozicích, ale má sympatickou tendenci neschovávat se za nikoho a být na místě, které na radnici obsadil sám za sebe.

Otázkou je, jestli má na tuhle nevděčnou pozici, kde hodně fouká, ustrojení a sílu.