weby pro nejsevernější čechy

Interaktivní anketa a výstava „Rumburk očima dětí a rodičů“

Mateřská centra Větrník a Koťátko z Rumburku spolu s Loretu Rumburk připravili interaktivní anketu a výstavu „Rumburk očima dětí a rodičů“. Rodiče mohou spolu s dětmi fotografovat, kreslit či vyrábět trojrozměrné exponáty, jimiž přiblíží, co se jim v Rumburku líbí, nelíbí, nebo co jim ve  městě chybí. Z jejich výtvorů bude připravena výstava, která se představí v ambitu rumburské Lorety v sobotu 31. 5. 2014 při Dnu dětí 2014 a potrvá celé léto. Zájemci ji budou moci průběžně doplňovat. Veřejnost prostřednictvím ankety a výstavy získá příležitost vyjádřit nevšedním a tvořivým způsobem svůj postoj k životu ve městě Rumburk. Mateřská centra pak získají jedinečnou zpětnou vazbu. Na podzim bude výstava a anketa mateřskými centry zhodnocena a výstupy budou předány novému vedení města.

Přímý přístup na internetový dotazník je zde: http://www.survio.com/survey/d/K0L0K9N6C1N9F9C2P