weby pro nejsevernější čechy

Noc kostelů 2014 v Loretě Rumburk

V pátek 23. 5. 2014 se kostely v Rumburku připojí k Noci kostelů 2014. Návštěvníci mohou mezi 17.00 až 21.30 h. navštívit tři kostely a modlitebny ve městě. V průběhu večera zazní přednáška o historii kapucínského kláštera v Rumburku, rozezvučí se varhany, děti se přenesou do doby, kdy se stavěly pyramidy, promítnou se filmové dokumenty a bude se meditovat při svíčkách a hudbě. Návštěvníci dostanou příležitost klást otázky jednotlivým duchovním správcům. Na třídě 9. května bude zpřístupněna loretánská kaple s ambitem a dále modlitebna Církve adventistů sedmého dne. V Krásnolipské ulici pak evangelický kostel. Noc kostelů 2014 v Rumburku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Českobratrská církev evangelická a Církev adventistů sedmého dne. Nabízené programy jsou o Noci kostelů 2014 zdarma, více www.nockostelu.cz.

V rumburská Loreta se otevře zájemcům o netradiční seznámení s historií a současností barokního poutního místa. Areál bude přístupný od 17.00 do 20.00 h. Vlastní loretánská kaple nabídne prostor pro ztišení a meditaci. V kostele sv. Vavřince bude znít varhanní hudba a uskuteční se přednáška o historii kapucínského kláštera v Rumburku. Dětem je určeno tvoření ve výtvarné dílně. Nově je zařazena komentovaná prohlídka klášterního kostela sv. Vavřince „Od ambonu po zpovědnici“, která zájemce seznámí s významem jednotlivých částí kostela. 

Nabídka evangelického kostela v Krásnolipské ul. je od 18.00 do 20.00 h. určena dětským návštěvníkům. Připraven je interaktivní program „Už jste někdy stavěli pyramidu? aneb na poušti s Božím lidem“. V modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Rumburku (tř. 9. května) se od 19.00 do 21.30 h. bude promítat dokument s aktuální tématikou každodenního života, dále vyprávět o činnosti humanitární organizace ADRA, číst z Bible, hrát na hudební nástroje a meditovat.  

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz 

Noc kostelů v Loretě Rumburk (foto: Klára Mágrová)

Program Noci kostelů 2014 v Loretě Rumburk: 

Loretánská kaple Panny Marie a kostel sv. Vavřince v Rumburku (tř. 9. května 149/27)

17.00-20.00 h. loretánská kaple: ztišení a meditace

17.00-20.00 h. tvoření ve výtvarné dílně, ukázka hry na varhany, prohlídky ambitu a kaple Svatých schodů 

17.15-18.00 h. kostel sv. Vavřince: Přednáška o historii kapucínského kláštera v Rumburku v letech 1683 až 1950

18.00-18.30 h. a 19.00-19.30 h., kostel sv. Vavřince: Od ambonu po zpovědnici, komentovaná prohlídka kostela

18.30-19.00 h. a 19.30-20.00 h. loretánské kaple: Seznámení s uměleckou výzdobou vnějšího pláště Svaté chýše

Vstup přes Loretu Rumburk 

Program a kontakt: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost552  

 

Program Noci kostelů 2014 v evangelickém kostele v Rumburku (Krásnolipská ul.)

18.00-20.00 h. Už jste někdy stavěli pyramidu? aneb na poušti s Božím lidem

Program a kontakt: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost662

 

Program Noci kostelů 2014 v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Rumburku (tř. 9. května 858) 

19.00 h. přivítání

19.05-19.25 h. Za obzorem I. Dokument s aktuální tématikou každodenního života

19.25-19.35 h. Čtení z Bible, hudební přednes

19.35-19.45 h. Jak a kde pomáhá ADRA? Z činnosti humanitární organizace ADRA

19.50-20.10 h. Za obzorem II. Dokument s aktuální tématikou každodenního života

20.10-20.20 h. Čtení z Bible, hudební přednes

20.35-20.55 h. Za obzorem III. Dokument s aktuální tématikou každodenního života

20.55-21.10 h. Ztišení, meditace, modlitba

21.10-21.30 h. Závěrečné neformální posezení. Možnost diskuze, rozhovorů, občerstvení

Program a kontakt: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost1486