weby pro nejsevernější čechy

Koncert na Vyšehradě (6. ročník výstavy Má vlast cestami proměn)

Vážení a milí přátelé, srdečně Vás zveme na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NÁRODNÍ PUTOVNÍ VÝSTAVY „Má vlast“, které se koná v sobotu 2014 od 11 hodin na pražském Vyšehradě, kde bude probíhat celodenní program a prezentace partnerských krajů.

Ústecký kraj na výstavě reprezentuje Sdružení Tadeáše Haenkeho, o. s.,pod jehož hlavičkou se od 17 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla uskuteční komorní koncert, který zároveň představuje slavnostní zakončení celého dne. Na koncertě zazní ukázka z díla „Koncertní chrámové arie“ Johanna Christopha Kridela (1672 – 1733), významného rumburského hudebního skladatele a varhaníka, který ve své době dosáhl mezinárodního věhlasu. Účinkují členové Rumburského komorního orchestru, soprán Helena Krausová.

V průběhu celého dne bude otevřen Slavín, hrobka významných osobností vědy a kultury, všechny vyšehradské památky budou přístupné za symbolické vstupné 1 Kč. Vstupné na akci je dobrovolné.

Více info zde:

http://mavlast.aefcz.org/

www.haenke.slamow.com

S přátelským pozdravem, Mgr. Jana Krausová, místopředsedkyně sdružení

Doprovodný program slavnostního zahájení výstavy:

Přípitek na uvítanou

11.00 Zahájení, fanfáry – Žesťový soubor konzervatoře Jana Deyla / Úvodní slovo patronky projektu Blanky Stehlíkové

11.30 Dětský sbor Mendy, Praha

12.05 Vyhlášení nejkrásnější proměny ročníku 2013

12.15 Představení proměn ročníku 2014

12.40 Obrnický taneční soubor, Ústecký kraj

13.00 Setkání srdcí – prof. Jan Pirk

13.30 Pěvecký sbor z Tvarožné Lhoty, Jihomoravský kraj

14.00 Pocta stromům – RNDr. Václav Větvička, Martin Patřičný

15.00 Spirituál kvintet

17.00 Koncert v bazilice sv. Petra a Pavla – sdružení Tadeáše Haenkeho

Závěrečný přípitek

Ochutnávka a prodej regionálních specialit, prezentace učňovského školství – SOU Domažlice

V budově Starého purkrabství výstava Venkov v Plzni

Program pro děti – Základní škola Vratislavova, Praha 2