weby pro nejsevernější čechy

Na Sto zvířat přišlo sto (platících) diváků

Minulou sobotu znělo mikulášovickým klubem, takto také Slovanským domem SKA. Do Mikulek přijela kapela Sto zvířat a — s lítostí píšeme — netáhla tolik jako před časem Katapult (hrál ve stejnou dobu u Kocoura), nebo Olympic.

Náš fotoreportér na místě pobyl pouze několik prvních skladeb, mikulášovická starostka M. Trojanová nám sdělila:

Na koncert dorazila stovka platících diváků, s dalšími neplatícími potom v sále tančilo zhruba stopadesát návštěvníků, kteří se skvěle bavili. 

A — jak dodáváme pravidelně — chybu udělal, kdo nedorazil.