weby pro nejsevernější čechy

Výstava o Via Sacra zavítá do Lorety Rumburk

Ve středu 28. května 2014 v 16.00 h. začne v Loretě Rumburk výstava „Setkání, která dojímají / Via Sacra/ Begegnungen, die berühren“. Součástí  vernisáže je oficiální oznámení o připojení sakrální památky Loreta Rumburk k mezinárodní poutní stezce Via Sacra. Zahájení výstavy doplní duchovní skladby z poutních míst Šluknovska v podání hudebníků ze Šluknovského výběžku. V loretánské kapli Panny Marie zazní loretánská litanie. Výstavu pořádají Städtische Museen v Žitavě a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Výstava „Setkání, která dojímají“ bude v Loretě Rumburk k vidění do 26. 7. 2014, od úterý do soboty mezi 10.00 až 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Připojení Lorety Rumburk ke stezce Via Sacra je oceněním architektonické a duchovní hodnoty této sakrální památky. Současně znamená velký přínos pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Českého Švýcarska. Mezinárodní poutní stezka Via Sacra propojuje osmnáct pozoruhodných stavební památek a uměleckých děl na území Horní Lužice, Dolního Slezska a severních Čech. Zahrnuje kostely, kláštery a další místa zbožnosti včetně jejich unikátní umělecké výzdoby. Součástí stezky Via Sacra je mj. kostel smíření svatého Ducha v Jaworu, zařazený na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO, ojedinělý, původně norský sloupový kostel v Krzeszówě, slavná postní plátna v Žitavě, pozdně gotické oltáře v kostele sv. Anny v Kamenz, pozůstatky johanitské komendy v Českém Dubu či hrob sv. Zdislavy v kostele sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí. 

Loretánská kaple v Rumburku byla k poutní stezce Via Sacra připojena v roce 2014 jako hodnotná barokní sakrální památka, která patří svou sochařskou a reliéfní výzdobou k nejvýznamnějším loretám v České republice. Vybudována byla v letech 1704-1707 z iniciativy španělského granda, habsburského diplomata a majitele panství Rumburk Antona Floriana knížete z Liechtensteinu. Stavební plány Svaté chýše vytvořil významný barokní architekt Johann Lucas von Hildebrandt, který současně osobně dohlížel na její stavbu. Loretánská kaple se zázračnou sochou Černé Matky Boží loretánské byla do roku 1950 součást kapucínského kláštera u sv. Vavřince. Součástí loretánského ambitu je rokoková poutní kaple Svatých schodů. Mariánské poutní místo je celoročně přístupné a zájemcům nabízí vedle prohlídek stálé výstavy, Expozici církevního umění Šluknovska, krátkodobé výstavy, koncerty a speciální komentované prohlídky.  

Rozsáhlá vícejazyčná výstava „Setkání, která dojímají“ v Loretě Rumburk přiblíží evropsky významné sakrální památky na Německo-Polsko-Českém Trojzemí. Výstavní projekt zahrnuje pětatřicet velkoformátových fotografií sakrálních památek. Dále přináší třináct informačních tabulí s texty o historii a významu sakrálních památek v němčině, angličtině, češtině a polštině. Výstava prezentuje kopii unikátního Malého postního plátna ze Žitavy z roku 1573 o rozměrech 15 m² a originální postní plátno vyrobené studenty gymnázia v Žitavě. Od roku 2005 se výstava o poutní stezce Via Sacra představila, např. v Bruselu, Praze, Berlíně, Římě, Naardenu, Wroclavi, Jaworu, Liberci či Hejnicích. Do Rumburku doputuje ze Saského zemského sněmu v Drážďanech. Výstavu připravil Vereins Zittauer Fastentücher e.V., Städtischen Museen v Žitavě a Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH v Budyšíně. 

Svatý hrob v Görlitz (Foto: Pech)

Jednota bratrská v Herrnhutu (Foto: Pech)

Kostel smíření svatého Ducha v Jaworu (Foto: Pech)

Loretánská kaple Panny Marie v Rumburku (Foto: Stejskal)

Program vernisáže ve středu 28. 5. 2014 v Loretě Rumburk:

16.00 h. slavnostní zahájení a komentovaná prohlídka výstavy Via Sacra

Úvodní slovo přednese prof. Dr. Holm Groβe z Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH v Budyšíně a ing. Jiří Rak z Destinační agentury České Švýcarsko v Krásné Lípě

Oficiální oznámení o připojení sakrální památky Loreta Rumburk k mezinárodní stezce Via Sacra 

16.30-16.45 h. Duchovní skladby z poutních míst Šluknovska. Účinkují hudebníci Šluknovského výběžku pod vedením Patrika Englera 

16.45-17.00 h. loretánská litanie v loretánské kapli Panny Marie  

Občerstvení

 

Přehled 16 zastavení s 18 objekty mezinárodní poutní stezky Via Sacra:

01. Velké postní plátno v Žitavě (1472) a malé postní plátno v Žitavě (1573)

02. Přírodní muzeum hradu a kláštera Ojvín (Oybin)

03. Jednota bratrská v Herrnhutu

04. Vesnický kostel v Cunewalde

05. Chrám sv. Petra s chrámovou pokladnicí v Bautzenu

06. Opatství cisterciaček St. Marienstern v Panschwitz-Kuckau a oltáře v kostele sv. Anny v Kamenz

07. Svatý hrob, křížová cesta a evangelický kostel sv. Petra a Pavla v Görlitz

08. Cisterciácké opatství a klášter St. Marienthal v Ostritz

09. Kostel Smíření svatého Ducha v Jaworu

10. Cisterciácký klášterní komplex Kreszów

11. Kostel v Karpaczi

12. Kostel Boží milosti svatého Kříže v Jelení Hoře

13. Kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích

14. Johanitská komenda sv. Zdislavy v Českém Dubu

15. Kaple sv. Anny v Mnichově Hradišti

16. Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí a loretánská kaple Panny Marie s ambitem v Rumburku

O Via Sacra více na www.via-sacra.info 

 

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz