weby pro nejsevernější čechy

Projekt WASTE na Základní škole Edisonova Varnsdorf

Na ZŠ Edisonova ve Varnsdorfu už jsem párkrát fotit byl, asi i proto jsem obdržel pozvánku na pátek 16. května 2014 na mezinárodní školní akademii žáků a učitelů z partnerských škol projektu Waste. O projektu samotném víc na stránkách školy. Páteční večer byl vyvrcholením několikadenního pobytu skupin ze 6 zemí (Maďarsko, Polsko, Švédsko, Holandsko, Portugalsko + domácí). Abych volně citoval z oficiálních materiálů: 

Početná delegace žáků a učitelů z partnerských škol absolvuje od středečního do sobotního rána velmi bohatý program. Projektové aktivity budou velmi různorodé – tvořivé eko dílny v prostorách školy, exkurze do čističky odpadních vod ve Varnsdorfu, zhlédnutí science show a účast ve workshopu Hravá voda v liberecké IQ landii, beseda v Domě Českého Švýcarska a procházka k Pravčické bráně či soutěskám ve Hřensku, prohlídka města, návštěva bazénu … a na závěr „mezinárodní školní akademie” s vystoupeními jednotlivých zahraničních skupin a společným zpíváním písní o vodě v národních jazycích. Sobotní den většina účastníků stráví prohlídkou Prahy a pak už „tradá” domů… 

Samotný večer provázely tak trochu zmatky – ne všichni asi byli tam, kde měli být, vstupní hala školy se za chvíli jevila jako nedostatečná a nosily se další a další židle. Nakonec se začínalo s více než půlhodinovým zpožděním. Ovšem když se to rozjelo, nestačil jsem se divit. Vlastně jsem ani nepoznal, které dítě patří ke které národní skupině, i když jednotlivá čísla byla zaměřena na „domácí“ zvyklosti a folklor, někteří přecházeli volně ze skupiny do skupiny a nějak jsem nepozoroval, že by s tím byl problém. A ochotně jsem spolkl i ekoagitační náplň některých scének. Problém možná měli někteří rodičové, protože část moderování se odehrávala toliko v angličtině. Nadšení dětí pak na závěr bylo odměněno různými dárky a hlavně připraveným rautem. Toho jsem si tedy tentokrát neužil, protože jsem pospíchal dohnat zpoždění do Rumburka na Loretánskou noc.

Cestou jsem si ale musel položit otázku, jak je možné, že takhle různorodá skupina 6 různých jazyků je schopna za 3 dny vytvořit lepší pásmo, než profesně zaměřená organizace za půl roku..

https://youtu.be/ycgjz5a7y3Q

https://youtu.be/0izCYSO_XbE

https://youtu.be/0hSJtlL6Kiw

https://youtu.be/A2qaYaAg0xo

https://youtu.be/jjH0RWGJuL8

https://youtu.be/z8fc7_FDbcs