weby pro nejsevernější čechy

ing.Pavel Lampa o změně od sdružení ke spolkům, občanský zákoník

Ve středu [28/5] v podvečer přednášel ing.Pavel Lampa o změnách v občanském zákoníku a tím pádem, co se změnilo pro veskrze všechny sdružení, neboli (nově) spolky. Celkem slušná účast na této přednášce byla potěšující, nejen pro mne (celkem frmol v kuchyni a obsloužení hostů), ale i pro přednášejícího pana ing.Lampu.

Převzaté info k této akci v čajovně je zde.

Příklad: Někteří naslouchající konstatovali, že třeba jejich spolek nabídne prostor pro volby městkému úřadu zdarma. Jenže pan ing. Pavel Lampa jim poradil jak na to, aby pro ně tato malá finanční podpora nebyla tak nedostupná, lehce vykazatelná v jejich úcetnictví a mnoho dalších poznatků a postřehů.

Program na Kopeček pro celý červen 2014