weby pro nejsevernější čechy

Policie nabízí zbraňovou amnestii

Počínaje prvním červencem letošního roku odstartovala další etapa zbraňové amnestie, jež v sobě skýtá novou, především však beztrestnou možnost odevzdání neregistrovaných zbraní. Jak vyplývá ze zákona o střelných zbraních a střelivu č. 170/2013 Sb., kdokoliv může kdokoliv v době od 1.července 2014 do 31. prosince 2014 odevzdat zbraně kategorie A, B, C nebo D, jejich hlavní části nebo střelivo, které jejich držitel přechovává bez povolení. Po celou dobu trvání zbraňové amnestie se mohou občané obracet na jakýkoliv útvar policie, který společně s osobou odevzdávající zbraň sepíše formulář a vydá potvrzení o převzetí zbraně. Následně bude zbraň podrobena dalšímu opatření, vlivem kterého může být zničena, případně navrácena jejímu nálezci po splnění všech zákonných podmínek a zažádá-li si zájemce o její navrácení při vyplňování tiskopisu. Tato služba je poskytována bezplatně na jakémkoliv policejním útvaru po celou dobu trvání vyhlášené amnestie. Občané mohou zbraně odevzdávat také na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Děčíně v době obvyklých úředních hodin.
Zbraňová amnestie proběhla již v letech 2003 a 2009. V roce 2009 bylo na území děčínského regionu odevzdáno 69 zbraní od 53 osob. Mezi odevzdanými kusy se nejčastěji nacházely krátké zbraně kategorie B ( pistole, revolvery atd.). Jejich počet dosáhl 41 kusů. Z dlouhých zbraní kategorie C přijali policisté celkem 25 exemplářů. Z kategorie ostatních, nepodléhajícím registraci, se podařilo zajistit 3 zbraně. Převážně plynové.
Bližší informace k amnestii můžete nalézt také na dalších stránkách police. Prokliknutím odkazu se dostane na patřičné stránky.
http://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-zbranova-amnestie.aspx
http://www.policie.cz/clanek/zbranova-amnestie-2014.aspx
http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-praha-venkov-vychod-zpravodajstvi-zbranova-amnestie.aspx

{module krimi}