weby pro nejsevernější čechy

Bez auta do Českosaského Švýcarska poprvé

Ve středu 23. července 2014 se konal první z plánovaných 10 prázdninových celodenních výšlapů Lužickou vrchovinou a Českosaským Švýcarskem.

O.p.s. České Švýcarsko zdárně pokračuje ve své propagační činnosti a v rámci projektu Bez auta do Českosaského Švýcarska – vlakem a autobusem k cílům mezi Labem a Horní Lužicí připravila desítku odborných exkurzí po alternativních a méně známých turistických cílech našeho regionu.

Projekt je zaměřen na vytvoření produktů pěšího cestovního ruchu s využitím pěších, zejména dálkových turistických cest a šetrné veřejné dopravy (autobusy, vlaky, příp. lodě), a na marketing na podporu těchto nově vytvořených produktů. Což lidsky přeloženo znamená asi tolik, že o.p.s. seznamuje veřejnost s možnostmi cestování prostředky hromadné dopravy, s opomíjenými lokalitami, zajímavostmi v regionu a k tomu připravuje informační materiály. Řeč byla o propagačních letácích s mapkami pro infocentra.

První den začínal v Rumburku, odkud jsme autobusy dorazili plynule do Severního u Lobendavy. Pěšky pohodlně k nejsevernějšímu bodu naší republiky. Kolem blyštivého potoka, který ve slunečních paprscích vskutku vzbuzuje dojem, že mohl být zlatonosný (prý je to ale pyrit), po žluté značce přímo po hranici k silnici do Severního. Nevracíme se do republiky, nýbrž dále sledujeme hranici. Dá se jít po značené trase, nazývané Mravenčí cesta. My volíme volnější pochůzku, která tuto cestu několikrát překříží a několikrát s ní splyne. Všude infotabule, lavičky, odpočívadla (ve výborném stavu) a taky připomínka „neprostupnosti“ hranice v podobě kamenných valů mezi patníčky. V popisu cesty je tato část pojmenována hřebenovkou Grenzweg, ale cesta vede vesměs po rovině. Dorazíme k Třípanskému kameni (Dreiherrenstein). Tímto označením se honosí mnoho míst, tento konkrétní pochází z roku 1750 a podle tabulky se nachází na pomezí dřívějších panství Sahla-Sohladn / Hainspach (früher Böhmen) / Bautzen-Wehrsdorf. Další zastávkou je horská restaurace s vyhlídkou prince Friedricha Augusta. Bohužel, z občerstvení nic nebylo, v ruce psaná tabule informovala o skutečnosti, že je tu otevřeno jen od čtvrtka do neděle… Tak se snad rozhlédneme jindy. Přes Neudorf se Solanskou (Sohlandskou) cestou dostáváme do Lipové, kde na nás v infocentru v podstávkovém domě čeká místní starosta s výkladem o obci, investicích, historii a plánech. Také tu ale jsou piva Falkenštejn i Kocour, a samozřejmě prohlídka celého domu s výkladem. Protože časový plán klape na 100%, máme čas před odjezdem (po čtvrté hodině odpolední) posedět v klidu U pytláka. Výletům zdar a za týden zas!

Tento česko – německý projekt je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu přeshraniční spolupráce Sasko – ČR, Cíl3 / ZIEL3 a Státního rozpočtu ČR.