weby pro nejsevernější čechy

Výstava o Aloisi Klarovi se představuje v Loretě Rumburk

Putovní výstavu připravila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Výstava o Aloisi Klarovi, zakladateli péče o nevidomé v Čechách, prezentuje jeho osobnost na 28 výstavních panelech. Výstava o Aloisi Klarovi zavítala do Lorety Rumburk. V křížové chodbě barokní sakrální památky je výstava „Tys mě vedl….. Alois Klar (1763–1833) a péče o nevidomé v Čechách “ k vidění do 6. 9. 2014. Výstavní projekt na 28 panelech pojednává o zakladateli péče o nevidomé v Čechách. Výstavu k 250. výročí narození Aloise Klara připravila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se Společností pro obnovu památek Úštěcka, Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara a Technickým muzeem v Brně. Vernisáž výstavy se v Loretě Rumburk uskuteční v sobotu 2. 8. 2014 od 14.00 h. Výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Přístupná je od úterý do soboty od 10.00 do 17.00 h. Vstupné je 50 a 25 Kč. Záštitu nad rumburskou prezentací výstavy převzal senátor Parlamentu České republiky ing. Jaroslav Sykáček.

Do Rumburku zavítala výstava z Litoměřic. Premiérově se představila v roce 2013 v pražském Karolinu. Výstava přibližuje osudy pedagoga a mecenáše Aloise Klara, fascinující osobnosti vědeckého a uměleckého světa 19. století. Zakladatel slepeckého školství v Čechách, profesor pražské univerzity a děkan filozofické fakulty se v Rumburku představuje záměrně. V severočeském Rumburku se narodila Klarova manželka Rosina, rozená Schönová. Pocházela z rodiny rumburského velkoobchodníka Johanna Antona Schöna. Právě v domě svého tchána se A. Klar při svých prázdninových návštěvách Rumburku setkával s očním lékařem Dr. Johannem Nepomukem Fischerem. Rumburský rodák J. Fischer (1777-1847) a absolvent vídeňské univerzity se stal profesorem očního lékařství na pražské univerzitě a v roce 1843 i rektorem Karlo-Ferdinandovy univerzity. Díky nabídce Aloise Klara se Johann Fischer zapojil do činnosti Klarova slepeckého ústavu v Praze a takřka čtyřicet let zde vykonával lékařskou praxi. 

Součástí výstavních panelů v Loretě Rumburk jsou archivní dokumenty, portréty, dobové fotografie i ukázky Braillova písma. Kromě osobnosti Aloise Klara a členů jeho rodiny přibližuje jeden výstavní panel rovněž život a dílo rumburského rodáka, očního lékaře Johanna Nepomuka Fischera. Název výstavy „Tys mě vedl“ si její autoři vypůjčili od Karla Hynka Máchy. Pochází z básně „City vděčnosti“, kterou Mácha věnoval A. Klarovi. 

Vernisáž výstavy o A. Klarovi je v sobotu 2. 8. 2014 ve 14.00 h. součástí odpustkové slavnosti Porciunkule. V 10.00 h. je připravena mše svatá a od 15.00 h. koncert renesanční a barokní hudby. Dětem je od 15.00 h. určena hravá prohlídka Lorety Rumburk a od 16.00 h. loutkový muzikál „Za horama za dolama“ s detektivní zápletkou v podání Divadla z půdy Františka Pešána z Prahy. 

Alois Klar (1763–1833) 

Rodák z Úštěka absolvoval gymnázium v Litoměřicích a poté studoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Působil jako pedagog filozofické fakulty pražské univerzity a stal se jejím děkanem (1820/1821). Založil slepecký ústav (Klárův ústav v Praze na Malé Straně) a zásadním způsobem změnil přístup k nevidomým na našem území. Prostřednictvím své nadace podporoval talentované umělce, kterým zprostředkoval poznání především italského prostředí. V jím započaté tradici péče o nevidomé v Čechách pokračovateli jeho příbuzní. Význam přínosu Aloise Klara pro společnost počátku 19. století dokládá i skutečnost, že byl jmenován čestným občanem města Litoměřic i Královského hlavního města Prahy.

Více informací k výstavě Tys mě vedl….v Loretě Rumburk sdělí: 

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz