weby pro nejsevernější čechy

Varhany a trubka ve Filipově – VIII. ročník festivalu 2014 popáté

Je to k neuvěření, ale půlka prázdnin je pryč a v neděli 3. srpna 2014 se ve filipovské bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů v rámci VIII. ročníku Mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba 2014 uskutečnil již pátý letošní koncert. Na varhany hrál Přemysl Kšica, na trubku Miroslav Smrčka, kterého pravidelní posluchači mohli slyšet již v roce 2011 (tehdy hrál společně s varhaníkem Martinem Maxmiliánem Kaiserem). Kombinace zvuku těchto dvou nástrojů je oblíbená, takže návštěvnost byla slušná.

Za týden opět na slyšenou!