weby pro nejsevernější čechy

I. Mezinárodní výtvarné sympozium se zaměřením na krajinomalbu v Rychnově u Jablonce nad Nisou

I. Mezinárodní výtvarné sympozium se zaměřením na krajinomalbu v Rychnově u Jablonce nad Nisou je první akcí BEZMEZER, o.p.s. Sympozia se zúčastnili výtvarníci z Holandska, Německa a České republiky. Sympozium se konalo od 2.8. do 9.8.2014.

2.8. zde proběhl výtvarný jarmark a večer koncert kapel V Mezičase, Šoumenovo hudební těleso s elektrickou kytarou a nakonec Vrchlabské kapely Cémur Šámur. Od 3.8. od 10:00 odstartoval program sympozia, který ve stejném časovém sledu pokračoval celý týden. Ve středu 6.8. jste mohli shlédnout koncert kapel Wašeta Ajeta, Butterfly Killers a holandská kaple Edgarś Hair. V pátek výtvarná komise složená s osobností libereckého a jabloneckého výtvarného světa, ohodnotila výsledky týdenní práce umělců. V sobotu proběhla vernisáž, kde tato díla bylo možné veřejně shlédnout a následovalo předání cen účastníkům. Sympozium bylo zakončeno koncertem kapel Miritis a Edgarś Hair. Přihlášení účastníci měli za úkol namalovat dva obrazy se zaměřením na krajinomalbu. Vedle tvorby profesionálů bylo sympozium zaměřené též na spolupráci s občany, takže jeho součástí byla nabídka výtvarných dílen, určených pro návštěvníky. Například Malířská dílna s výborným vedením mgr. Moniky Sichrovské, Land Art se Ak.sochařem Mga. Štěpánem Málkem a Výtvarná dílna pro děti s Nikolou Torou Dvořákovou. Dílny se těšily velkému zájmu dětí i ostatních návštěvníků. Každý den ve 14:00 hodin začínaly přednáškové bloky, na kterých vystoupili lektoři, učitelé, historici a umělci se svými příspěvky. Například známý jablonecký fotograf pan Lukáš Pavel Pavlík, který v současné době připravuje dvě velké výstavy svých prací v New Yorku, dále Martin Witkowsky, Jiří sklenička Zderazský, Zdeněk Rydygr ze zákupského Muzea karnevalových masek a další. Kronikář Mgr. Jindřich Kurfiřt vyprávěl o historii Rychnova u JBC,  o manufaktuře na výrobu tvrzeného papíru a nakonec o malířské škole, která v Rychnově vznikla a dala základ všem uměleckým středním školám v kraji. Na tuto skutečnost chce BEZMEZER, o.p.s. postupně navázat a v budoucnu pořádat další umělecká setkání, programy a sympozia.

Sympozium se uskutečnilo díky pomoci firem MOCCA, Pivovar Hendrych z Vrchlabí, Krpa Paper z Hostinného, Schuller Eh´klar, JUB a.s., Color Centrum Profi Liberec, Fotografický klub BALVAN z Jablonce nad Nisou se Zdeňkem Cincibusem, Potraviny Rychnov u JBC n.N.. 

Liberecká oblastní galerie věnovala ceny pro výtvarníky, město Rychnov u JBC dalo k dispozici podchod u nádraží a výstavní síň. Mediálními partnery se stali Radio Contact Liberec a ARTM TV pro Liberec a Jablonec.

Zdeňka Svobodová, ředitelka

Komenského 207, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 46802

Zápis u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 02488027

Tel.: +420 605 93 61 20

Email: bezmezer380@gmail.com

www.bezmezer.cz