weby pro nejsevernější čechy

Pane řediteli Švábe, poškodil jste nemocnici – odstupte!

Místo toho, abyste deklaroval podporu těm, kteří odhalili závažné pochybení jste svým chováním a postupem naznačil zaměstnancům: „jestli něco ohlásíte, dostanete se do těžkých mediálních problémů.“

Nemocnice hovořila pouze vašimi ústy, všichni ostatní dostali (od vás) přísný zákaz se k věci jakkoli vyjadřovat.

Jak jste uvedl, informoval jste vlastníka společnosti (vlastně tedy sebe) a kontrolu (vnitřní šetření!?) jste opět prováděl vy sám.

Je (bude?) někdy a někde k dispozice postup a výsledek této kontroly, nebo i ten bude veřejnosti utajen?

Nemůžu se zbavit pocitu, že váš dosavadní postup je motivován i politicky.

Pokusil jste se prostě zviditelnit, což se moc nepovedlo. Lživě jste obvinil doktora, který odhalil trestný čin a zajistil o něm důkazy, tvrdil jste, že důkazy znehodnotil a nebo jste uvedl jiné datum nahlášení činu, kde také existují důkazy a svědectví o tom, že vše bylo jinak.

Váš pokus interpretovat událost tak, že doktor selhal, zatímco ředitel vše vyřešil, neobstál.

Vyzývám proto tímto prohlášením i veřejnost: kontrolujte kandidátku pana ředitele Švába, jací lidé se na ni objeví a nebyli náhodou i v komisi, která případ v nemocnici vyšetřovala?

Tedy: Šváb, Kučerová, Drahotová, Vychytilová, Prchalová, Bína.

Jistě existuje spousta firem, které byste mohl úspěšně řídit.

Nemocnice k nim nepatří.

MUDr. Petr Vondráček