weby pro nejsevernější čechy

Varhany a housle ve Filipově – závěr VIII. ročníku festivalu 2014

V neděli 31. srpna 2014 se ve filipovské bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů uzavřel VIII. ročník Mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba 2014 – uskutečnil se letošní poslední koncert. Než se došlo k hudební produkci, nějakou chvíli to trvalo – na počátku se totiž konal slavnostní akt, při němž (cituji) „předal starosta města Jiříkova tituly čestný občan města Jiříkova paní Veronice Račanské, panu Bruno Fabichovi a im memoriam panu Vradimírovi Kamenickému“. Svůj prostor dostal také duchovní, který má zásluhu na tom, že je vůbec kam na koncerty chodit, protože zachránil baziliku před neslavným koncem vlastníma rukama.

Po proslovech a předání darů a kytic se pak dostalo na koncert, věnovaný především autorům domácím, když máme ten Rok české hudby. Výjimku tvořily pouze skladby Johanna Sebastiana Bacha, které průlet barokem uvozovaly a končily. Na varhany hrál Robert Hugo, na housle Lucie Sedláková Hůlová a nástroje se pravidelně střídaly ve vedoucích a doprovodných pozicích.

Tak ať se tu za rok sejdeme zase v hojném počtu.