weby pro nejsevernější čechy

Na světě je první quest (hledačka) na území Českého Švýcarska

Poučné a zábavné putování za historií a architekturou Rumburku „Rumburská procházka staletími“ se spustí v sobotu 13. 9. 2014  v Loretě Rumburk během Loretánských slavností 2014. Hra je určena rodinám s dětmi a zvídavým dospělým.Loreta (foto: Jiří Stejskal) Při Loretánských slavnostech 2014 v Rumburku se veřejnosti představí první quest (hledačka) v Českém Švýcarsku. Poučnou a zábavnou hru bude možné poprvé absolvovat v sobotu 13. 9. 2014. Hledačka „Rumburská procházka staletími“ s podtitulem „Putování v čase od gotiky po 20. století“ nabízí setkání s významnými stavebními památkami a historií Rumburku. Hra, která navazuje na oblíbenou cestu za pokladem a šipkovanou, je ozvláštněná tím, že hledání cesty a luštění tajenky je popsáno ve verších. Účastníci mají k dispozici leták s tajenkou a schematickou mapou. Vzniklá trasa propojuje deset zastavení a prochází se individuálně. Její absolvování je bezplatné. Ti, kdo na fasádách domů, nápisech a sochách vyhledají potřebné indicie a vyluští tajenku, získají bezplatný vstup do Lorety Rumburk. Zde je navíc čeká otevření skříňky s pokladem. Hledačka „Rumburská procházka staletími“ vznikla v roce 2014 a stará se o ni Loreta Rumburk. Leták rumburské hledačky je od 13. 9. 2014 k dostání v Loretě Rumburk nebo je ke stažení na www.loretarumburk.cz.

Hledačka turisty a obyvatele regionu netradiční formou upozorní na zajímavé historické stavby v Rumburku. Vedle architektonických památek z období gotiky, baroka, secese a expresionismu hledačka přiblíží ojedinělé sakrální památky a historické bankovní ústavy. Stranou nezůstane ani lidová architektura a školní architektura. 

Fyzicky a intelektuálně nenáročná hledačka je vhodná pro rodiny s dětmi a zvídavé dospělé. Vede po zpevněných cestách a je vhodná pro kočárky a vozíčkáře. Trasa je dlouhá 1,6 km a na její projití je dobré si rezervovat zhruba 60 min. K jejímu absolvování není nutné žádné speciální vybavení, s sebou si stačí vzít jen tužku. Začátek hledačky je u bývalého rumburského zámku v Jiříkovské ul. (dnes Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie) a její zakončení v barokní sakrální památce Loreta Rumburk. Hledačku lze procházet celoročně. Vlastní dosažení pokladu je možné pouze v pracovní době Lorety Rumburk, tj. od úterý do soboty. S praktickým ověřením, jak bude hledačka fungovat, pomohli studenti rumburského gymnázia. 

Quest neboli hledačka je hra, při níž se netradičním způsobem poznává historie, kultura a příroda vybraného města nebo oblasti. Questing vyvinula v roce 1995 nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu ve Spojených státech amerických a je vlastníkem příslušné obchodní známky. Více www.questing.cz

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz