weby pro nejsevernější čechy

Varnsdorfské Otisky ve zdi a kameni v Rumburku

Téměř tři desítky návštěvníků si v úterý 16. 9. 2014 našly cestu do výstavní síně rumburského muzea. Díky pracovníkům varnsdorfského muzea se zde seznámily s dílem Antona Möllera (1864-1927), varnsdorfského stavitele a architekta. Varnsdorfští muzejníci tak zúročili několikaměsíční výzkum, který si vyžádalo letošní 110. výročí otevření Hrádku ve Varnsdorfu. Osobnost městského stavitele a pozdějšího stavebního ředitele, který výrazně ovlivnil podobu Varnsdorfu, přibližuje deset výstavních panelů a sedmnáct stavebních plánů. Výstavu připravil autorský kolektiv pod vedením Renaty Procházkové a graficky ji zpracoval Jiří Beran z Varnsdorfu. Výstava „Otisky ve zdi a kameni“ potrvá v rumburském muzeu do 15. 11. 2014. Pořádá ji Muzeum Varnsdorf, pobočka Oblastního muzea v Děčíně. Přístupná je od úterý do pátku mezi 9.00 až 15.00 h. Pro dětské návštěvníky je připraven malý kvíz o osobnosti Antona Möllera.

Součástí výstavy je torzo modelu kostela sv. Karla Boromejského ve Varnsdorfu, o jehož existenci neměli dosud varnsdorfští muzejníci tušení. Model z roku 1903 vypracoval vídeňský sochař Hans Aichinger. Právě tento model se spolu s množstvím stavebních plánů z Varnsdorfu představil roku 1906 na „Výstavě německých Čech“ v Liberci, kde je obdivoval habsburský císař František Josef I. 

Od  narození stavitele Antona Möllera letos uplynulo 150 let. Pocházel z Krásné Studánky u Liberce a do Varnsdorfu přišel v roce 1890. Během pětatřiceti let, kdy řídil městský stavební úřad, měl na starost četné městské zakázky, jakými bylo projektování vodovodu, jatek, škol, kostelů, starobince a oční kliniky. Mezi jeho díly bychom našli most ve Vídni, pomníky padlým vojákům a rozhlednu Hrádek ve Varnsdorfu a na vrchu Kohout u Benešova nad Ploučnicí. Souběžně se věnoval vlastní architektonické praxi. S díly stavitele A. Möllera se setkáme ve Varnsdorfu, Rybništi, Liberci a také na Plzeňsku a Sokolovsku. O Antonu Möllerovi, „tvůrci prototypů“ městských jatek a kostelů, se více dočteme v letošním sborníku Mandava Kruhu přátel muzea Varnsdorf, který mu věnuje dva články.  

My rumburští tiše závidíme a ptáme se, kdypak se obdobného odborného zpracování dočká nejvýznamnější rumburský městský stavitel Josef Hampel?

Klára Mágrová