weby pro nejsevernější čechy

Tisková zpráva ze společného zasedání správních rad společností České Švýcarsko o.p.s. a Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.

„V šetrném turismu je naše budoucnost“ – České a Saské Švýcarsko, obě části přírodního útvaru Labské pískovce, se chtějí turisticky ještě více propojit a úžeji spolupracovat v oblasti cestovního ruchu. Na tom se na společném zasedání shodly správní rady obou hlavních turistických organizací těchto regionů. Již osm let spolu velice úzce spolupracují České Švýcarsko o.p.s. a její partnerské sdružení na německé straně Svaz cestovního ruchu Saského Švýcarska (TVSSW). Obě organizace společně usilují o přeměnu české a saské části Labských pískovců ve společnou turistickou destinaci. V pondělí se sešly správní rady obou sdružení na společném zasedání v Domě Českého Švýcarska, aby projednaly další kroky této společné cesty. Zasedání se taktéž zúčastnil generální konzul České republiky v Drážďanech pan Jiří Kuděla. 

Pan Zbyněk Linhart, starosta Krásné Lípy a nový předseda správní rady České Švýcarsko o.p.s., přivítal německou delegaci a zdůraznil přání společně pokračovat ve zvoleném kurzu. Obdobně jako pro jeho předchůdce Jana Eichlera je i pro něj českosaská spolupráce srdeční záležitostí. „Přírodní útvar Labské pískovce nezná státních hranic. A tím bychom se měli řídit.“, uvedl Z. Linhart a dodal„Prolínání států pod střechou EU nám dává šanci spojit síly a vytvořit skutečně evropskou destinaci.“

České Švýcarsko o.p.s. a TVSSW v uplynulých pěti letech společně realizovaly dva velké EU-projekty. Pomocí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj se díky projektu „Českosaské Švýcarsko – excelentní přeshraniční turistická destinace“ a následnému projektu „Turistika bez hranic“, který je realizován společně s Ústeckým krajem, podařilo vytvořit mnoho pout pevně spojujících oba regiony.  

Předseda správní rady TVSSW pan Klaus Brähmig, poslanec Spolkového sněmu, zdůraznil, že: „Více nás propojuje, než rozděluje. Především nás spojuje respekt k přírodě nám svěřené. Chceme rozvoj turismu, ale ne za každou cenu.“ Klíčem spojujícím růst a ekologii je trvalá udržitelnost. „V šetrném turismu leží naše společná budoucnost.“, dodal předseda TVSSW.

Pan Brähmig také uvedl, že obě sdružení aktuálně připravují nový společný přeshraniční EU-projekt na ochranu přírodního a kulturního dědictví Českosaského Švýcarska s turistickým zaměřením. I v tomto projektu bude hrát udržitelnost centrální roli. Projektovou žádost chtějí obě sdružení podat v okamžiku, kdy budou k dispozici potřebné dokumenty nového dotačního programu. 

Obě správní rady v pondělí taktéž přijaly usnesení ohledně rozvoje šetrného cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o Dráhu národního parku Českosaského Švýcarska, která od července propojuje města Rumburk, Sebnitz, Bad Schandau a Děčín. České Švýcarsko o.p.s. a TVSSW se domnívají, že každodenní vlakové spojení by mělo fungovat i na úseku mezi Bad Schandau a Krásnou Lípou.

Další zasedání správních rad obou sdružení se plánuje na rok 2015. 

Internetová prezentace Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. www.saechsische-schweiz.de

Internetová prezentace České Švýcarsko o.p.s. http://www.ceskesvycarsko.cz/

O turistickém regionu Labské pískovce / Českosaské Švýcarsko

Labské pískovce se nacházejí v Českém i Saském Švýcarsku a jsou překrásnou evropskou přírodní krajinou. Tento přeshraniční region se nachází v nejjihovýchodnější části Německa a na severu České republiky, jen několik kilometrů od Zemského hlavního města Drážďany. Zdejší krajina má mnoho podob – stolové hory, náhorní roviny, skalní útesy i skalní jehly, rokle, lesy a údolí Labe. Většina zdejšího na faunu a floru bohatého území o celkové ploše větší jak 700 kilometrů čtverečních je po obou stranách hranice chráněna formou národního parku.

Projekt Evropské unie

Projekt Cíle 3 „Turistika bez hranic“ je kofinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).