weby pro nejsevernější čechy

Na další trestní oznámení reaguje senátor Sykáček

Série trestních oznámení podaných v Rumburku nekončí. Podle senátora Sykáčka podala rumburská radnice další právě na něj, ale také na (bývalého) místostarostu Pokorného a (bývalou) tajemnici Žákovou. Tady je reakce senátora Sykáčka. Trestní oznámení na mou osobu od Trégra a Švába den před volbami? Dalo se to očekávat!
Dnes jsem se dozvěděl, že na mě, na Mgr.Pokorného (bývalého místostarostu) a na Mgr. Žákovou (bývalou tajemnici) podal včera (8/10/2014) obviněný starosta Rumburka p. Trégr s požehnáním obžalovaného p. Švába a dalších členů Rady města (Winterová, Staněk, Seidl, Houdová, Pospíšil) trestní oznámení!
A proč? Protože jsme si dovolili zakoupit elektronický nástroj E-ZAK, pomocí něhož se měly transparentně vyhlašovat veřejné zakázky a mohly se tak ušetřit těžké miliony korun. Stejně jako tyto miliony šetří v Děčíně, Novém Boru nebo v nedalekém Šluknově. Miliony, které se mohly využít ve prospěch města, sportovišť nebo i nemocnice.
To se ale těžce nehodilo panu místostarostovi Švábovi, který by ztratil svou moc rozhodovat o tom, kdo a za kolik zakázky získá. Proto zpochybnil celý proces nákupu a přestože úkol ze zasedání zastupitelstva města z října 2011 byl jasný – zprůhlednit veřejné zakázky, nebyl nakonec E-ZAK nikdy použit. Ostatně nemohoucnost stávajícího zastupitelstva prosadit cokoliv, co se nelíbilo panu Švábovi, byl jeden z hlavních důvodů mého odstoupení z postu starosty města. Snad ještě dodám, že výše uvedený úkol od zastupitelstva dostala celá Rada města, avšak přes mé několikeré výzvy se žádný její člen k ničemu neměl. Proto jsem výběr vhodného nástroje uložil své přímé podřízené, paní tajemnici Žákové. Dodnes jsem přesvědčen, že vybrala správně a pokud budu moci někdy na radnici rozhodovat, budu veřejně kontrolovatelný systém výběru zakázek podporovat. Budu ho navíc prosazovat i v místní nemocnici, jejímž majitelem je město. Říkám to zcela otevřeně a dokážu samozřejmě pochopit, že panu řediteli (opět p. Šváb) i jeho náměstkyni MUDr.Kučerové se to nemusí líbit a tudíž jaksi nemají zájem o můj případný návrat do jakékoliv pozice, ze které bych tyto kroky mohl prosazovat.
Zdůrazňuji, že celá záležitost se projednávala už počátkem roku 2012 a trestní oznámení – pokud by bylo namístě, už mohlo být dávno podáno. Proč tedy až nyní po cca dvou a půl letech?
Odpověď je jasná. Nakydat těsně před volbami co nejvíce hnoje na svoje největší protivníky. Na protivníky, o nichž páni Šváb, Trégr a další jim podobní vědí, že pokud ve volbách zvítězí, pak půjdou všichni od válu a bezbřehé kapsování na úkor města skončí. Ostatně na rumburské předvolební diskuzi to zástupce sociální demokracie Mgr. Pokorný řekl jasně: „S obžalovanými a obviněnými spolupracovat nechceme!“
Připomíná vám to snad něco, nebo se jedná o podobnost čistěná hodnou??
Ano. Je to stejný pokus o dehonestaci jako u MUDr. Vondráčka. Jen snad s tím rozdílem, že u něj s oním úžasným odhalením údajného špatného postupu čekali tři měsíce, v případě našem celých dva a půl roku! Jen ještě nevím, zda si i trestní oznámení mé a mých dvou kolegů objednali opět u JUDr. Sokola…
V Rumburku, 9. 10. 2014
Jaroslav Sykáček