weby pro nejsevernější čechy

Starosta Rumburku Jaroslav Trégr reaguje na informace o trestním oznámení na senátora Sykáčka

V  médiích se včera objevila informace, že starosta Rumburku Jaroslav Trégr podal na svého předchůdce, tehdejšího starostu Rumburku Jaroslava Sykáčka, na bývalého místostarostu Ladislava Pokorného a na bývalou tajemnici Dagmar Žákovou trestní oznámení kvůli nákupu elektronického systému na zadávání veřejných zakázek E-ZAK.Tuto informaci Jaroslav Trégr ale upřesňuje: Není to trestní oznámení, ale žádost o prověření poznatků z kontrolního a finančního výboru města Rumburk. Oba tyto orgány se zabývaly nákupem EZAKU a smlouvou o poskytování elektrické energie a došly k závěru, že tehdejší starosta s místostarostou a tajemnicí nepostupovali v souladu se zákonem. A protože nechci, aby mě někdo někdy napadl, že jsem v této věci nekonal a nechal vše u ledu, požádal jsem orgány činné v trestním řízení, aby celou věc prošetřily. Navíc mi to bylo i uloženo usnesením Rady města.
Co je tedy špatně na EZAKu?
Vzhledem k ceně měl být také zakoupen přes výběrové řízení a transparentně, což se nestalo, navíc byl zakoupen v rozporu s rozpočtovým opatřením, takže došlo k porušení rozpočtové kázně, za což jsme dostali i pokutu od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 5.000,- Kč, kterou by měl také někdo uhradit.
A smlouva o dodávkách elektřiny je také špatně?
Ta smlouva citelně znevýhodňuje město. Podle tehdejších cen obvyklých na trhu měla být stanovena i cena za dodávky elektřiny pro Rumburk. Byla uzavřena z ruky bez výběrového řízení. Podle našich zjištění by měla být o 14 procent nižší. Tím by město ušetřilo z celkové částky pěti milionů více než šest set tisíc korun. Takhle jsme o tyto peníze ochuzeni.“
O obou těchto problémech se hovoří již od té doby, co Jaroslav Sykáček, Ladislav Pokorný i Dagmar Žáková odešli z radnice v průběhu roku 2012. Proč jste to neřešili již dříve a proč jste s tím vyšli na světlo až teď, jen několik hodin před volbami?
Tyto věci šetřil Kontrolní výbor, který si vyžádal i spolupráci Finančního výboru ZM. Výstupy těchto šetření jsme vzali na vědomí teprve na 31. zasedání ZM 30.9. 2014. Poté jsem tedy tyto věci poslal za Město Rumburk k posouzení na policii ČR. Mým záměrem nebylo, abych tím nějak ovlivňoval volby, ale někdo to pustil ven. Ta podání měla dojít na příslušná místa až v čase, kdy už se nepotkají s termínem komunálních voleb. Bohužel se tak nestalo.