weby pro nejsevernější čechy

Mateřské centrum Větrník a Loreta Rumburk – Společnosti přátelské rodině

Ve středu 8. října 2014 převzaly zástupkyně MC Větrník Jaroslava Michelová a Anděla Radová na Krajském úřadu v Ústí nad Labem Certifikát Společnost přátelská rodině. Stalo se tak během konference Sítě mateřských center o.s. u příležitosti slavnostního vyhlášení soutěže Společnost přátelská rodině. Celorepubliková soutěž, kterou od roku 2007 pořádá Síť mateřských center, směřuje zejména k oceňování a šíření příkladů dobré praxe v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, zavádění prorodinných opatření a rovných příležitostí pro ženy a muže či v oblasti prorodinných aktivit organizací.

Krajská koordinátora Sítě MC Lenka Ackermannová k této události uvádí: „Velmi si vážím práce mateřských center, za kterými se skrývají nadšené a pracovité osoby, převážně ženy, maminky, slaďující práci s péčí o rodinu. Je příjemné slyšet z úst zástupců kraje, že si naší práce cení, nicméně se stále potýkáme s nedostatečnou finanční podporou, která by adekvátně ocenila odvedenou práci v MC. Podotýkám, že primární prevence patologických jevů v rodině, je stěžejní oblast, které se MC věnují a tím napomáhají předcházet krizovým situacím v rodinách, které se dále musí nákladně řešit. V Rumburku máme dvě MC, za kterými je vidět velký kus práce a oběma přeji hodně spokojených návštěvníků a uvědomělé  zastupitele.“ 

Mateřské centrum Větrník se stejně jako Síť mateřských center svou činností dlouhodobě snaží podporovat zájmy cílové skupiny rodičů pečujících o děti (zejména předškolního věku) a celých rodin. Proto také Větrník nominoval do letošního ročníku soutěže SPR Loretu Rumburk. Ta nakonec vedle organizací jako ZOO Děčín, Kulturní zařízení Kadaň nebo Jesle a školka z Kadaně získala ocenění za své prorodinné aktivity. Kromě Lorety Rumburk byly oceněny výhradně velké organizace zřizované městem a zaměstnávající desítky zaměstnanců. I proto můžeme mít z jejího výjimečného úspěchu ještě větší radost.

Loreta je v Rumburku vzorovým příkladem společnosti, která pořádá nejen řadu kulturních akcí a spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, ale ve svých programech myslí také na rodiče, děti i seniory – ať už rodinným vstupným, dětským koutkem, místem pro kojení, či nekuřáckým prostředím. Při prohlídkách se navíc nezapomíná na děti ani na školáky, pro něž jsou připraveny hravé informační materiály jako vícejazyčné „Loretánské omalovánky s příběhem“ či pracovní sešit „Loreta pro děti“. Mateřské centrum Větrník si tedy pokládá za čest, že může s Loretou a zejména s paní Mgr. Klárou Mágrovou tak úzce spolupracovat. Vytváříme společně inspirativní a tvořivý prostor pro rumburské rodiny s dětmi a prohlubujeme navíc jejich pozitivní vztah k městu a jeho historii. Právě to je totiž naším hlavním posláním.

Za MC Větrník

Andrea Semerádová