weby pro nejsevernější čechy

Den veteránů se Svazem c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české

Kdo by rád pietně uctil památku padlých první světové války v roce připomínaného stého výročí od jejího vypuknutí, nechť zavítá v neděli 9. listopadu 2014 do Šluknova. „Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české“ připravil komentovanou prohlídku své malé, avšak náplní neobvyklé expozice v druhém patře šluknovského zámku „Vysloužilci a Velká válka“ od 14.00 hodin. Ta bude pokračovat vlastivědnou procházkou na Křížový vrch s připomenutím místních zajímavostí. Součástí programu bude pietní zapálení svíček u Lehmannova památníku padlým první světové války a u obnovených hrobů padlých a válečnými útrapami zemřelých vojáků na šluknovském hřbitově. Tímto si dovolujeme požádat návštěvníky akce, aby s sebou přinesli svíčku ve skleněném krytu za účelem společného zapálení při modlitbě za zemřelé. Pro vysoký počet válečných hrobů je iniciativa v tomto směru vítána.

Těšíme se na Vaši účast.

Termín: 9. 11. 2014, neděle, sraz účastníků ve 14.00 hod. u pokladny šluknovského zámku. 

Vstupné: 20,- Kč vstup do expozice.

Vlak z Rumburka do Šluknova 13.22 – 13.34 hod.

Zpáteční vlakový spoj pravd. 16.13 hod. či 17.00 hod.

Průvodci: členové spolku vysloužilců, Milan Vašíček, hosté: Ester Sadivová a Radek Andonov.

Kdo jsme: Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české

Svaz vysloužilců se intenzivně věnuje badatelské činnosti se zaměřením na spolky vojenských vysloužilců a rakousko-uherskou armádu za první světové války obecně. Neomezuje se pouze na období monarchie, jelikož se soustředí na památníky obětem Velké války ve Šluknovském výběžku, zabývá se také první republikou. Členové spolku vyhledávají a mapují zapomenuté a poničené pomníčky padlým, snaží se je zdokumentovat a v rámci svých finančních prostředků provést rekonstrukci. 

Vysloužilci uvítají jakoukoli pomoc od veřejnosti – jednotlivců i organizací. Kromě finanční podpory konkrétních projektů obnovy pomníčků jsou velmi cenné informace pamětníků či jejich potomků, zvláště pak historické fotografie, které slouží jako podklad k případné rekonstrukci a dohledání chybějících pomníčků. S výsledkem práce našeho spolku se můžete seznámit na stránkách svazu: www.vyslouzilci.cz