weby pro nejsevernější čechy

Restaurování malířské výzdoby kaplí v Loretě Rumburk

V ambitu Lorety Rumburk mohou návštěvníci po desítkách let obdivovat restaurovanou nástropní a nástěnnou výmalbu dvou kaplí.Kaple Nejsvětější Trojice – celkový pohled po restaurování Přímo před očima návštěvníků se během letních měsíců v kapli sv. Josefa a v kapli Nejsvětější Trojice restaurovala výzdoba stěn, připomínající bohatě nařasený závěs nebo dekorativní tapetu. Akademický malíř Martin Martan kromě toho obnovil nástěnné malby a dekorativní výmalbu křížové chodby. Jako vodítko při restaurování značně poničených maleb posloužila torza původní výmalby a historické fotografie. Veřejnost se s restaurovanými prostory může seznámit v sobotu 29. 11. 2014 při komentovaných prohlídkách. Od 9.00 do 16.00 h. proběhne v Loretě Rumburk akce Zahájení adventu 2014. Restaurátorské práce v Loretě Rumburk přišly na 718 000 Kč. Obnovu v roce 2014 podpořilo Ministerstvo kultury, Město Rumburk a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. 

Nástěnná výmalba v kapli – výchozí stav před restaurováním

Nástěnná malba po restaurování

Záchranné práce se dotkly výmalby kaple Nejsvětější Trojice z roku 1890 a kaple sv. Josefa  z roku 1932. Obě kaple po restaurování proměnily svou podobu. Na jejich zdi se vrátila původní dekorativní výmalba, která se před 124 lety nebála kombinovat modrou, červenou, růžovou a hnědou barvu. Původní barevností hýří i jednotlivé pilíře, jejichž povrchová úprava napodobuje mramor. V kapli Nejsvětější Trojice se odstranil havarijní stav nástěnné malby „Kristus v Emauzích“. Malba zachycuje Ježíše Krista poté, co vstal z mrtvých, ve vsi Emauzy se zjevil svým učedníkům a žehná jim chléb. 

Díky spolupráci s restaurátory se podařilo zjistit, který obraz využil akad. malíř Josef Neumann ml. z Horního Jindřichova u Rumburku jako předlohu při vzniku nástěnné malby v kapli sv. Josefa. Malba zobrazuje scénu „Odpočinek Svaté rodiny na cestě do Egypta“. Pochází z roku 1931 a je kopií obrazu italského malíře Franceska Trevisaniho z roku 1715. Originál obrazu se nachází v Galerii starých mistrů v Drážďanech. Kaple sv. Josefa je vůbec nejmladší součástí rozsáhlého barokního areálu rumburské Lorety. Pochází z let 1929-1932. 

Výchozí stav pilíře před restaurováním

Pilíř v kapli Nejsvětější Trojice po restaurování

Restaurování jednotlivých kaplí přibližují návštěvníkům Lorety Rumburk fotografie výchozího stavu a dobové snímky. Návštěvníci si je mohou prohlédnout přímo před zachráněnými prostory. Restaurátorské práce na záchraně dekorativní výmalby křížové chodby Lorety Rumburk začaly v roce 2012. Dokončení prací se odvíjí od množství peněz, získaných na její obnovu. Celoročně přístupná barokní sakrální památka ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk se obnovuje od roku 1996. Do letošního roku stála záchrana Lorety Rumburk 25,83 mil. Kč.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz