weby pro nejsevernější čechy

Sykáček starostou! Zastupitelstvo v Rumburku rozhodlo

„Viva la revolución!“ zní nadšeně Rumburkem. Jenže kdo bude starosta, jak se vlastně bude hlava města volit, kolik bude místostarostů a kdo obsadí významná místa v komisích? Nejen na tyto otázky by mělo najít odpověděť první ustavující zasedání Zastupitelstva města Rumburk, které mohlo být svoláno až po přezkoumání soudem, jenž se zabýval údajně nekalým průběhem voleb. Toto obvinění se ale nepotvrdilo. Foto: Jakub Trmal Zastupitelstvo je svoláno odstupujícím starostou Jaroslavem Trégrem na čtvrtek 27. 11. Nová éra města, jak následující čtyři roky mnoho občanů Rumburka označuje, započne v 15:30, dějství se bude odehrávat ve velkém sále Domu kultury Střelnice Rumburk.

Podle facebookových informací se na zasedání chystá mnoho (ne)spokojených voličů. Chtějí vidět, že zvolili opravdu dobře. Debata se také strhla na téma, zda má být volba starosty veřejná nebo tajná.

Podepsána je koaliční smlouva o spolupráci mezi ČSSD, ODS a MĚSTO LIDEM. Tato koalice bude mít v zastupitelstvu většinu, teoreticky by mělo všechno běžet jako po drátkách.

Největší hádankou pozdního odpoledne bude post starosty. Otevřeně se již mluví o tom, že se jím stane exsenátor Jaroslav Sykáček za vítěznou ČSSD. Ve hře, alespoň podle prozatím dostupných informací, stále zůstavá Karel Schäfer za ODS.

Schůze by měla mít patnáct bodů, její program naleznete na stránkách města.

Zasedání vám přineseme již tradičněONLINE, pro obnovení stačí stisknout klávesu F5.

Složení zastupitelstva:

ČSSD

ODS

MĚSTO LIDEM

ANO 2011

KSČM

RUMBURÁCI.CZ

Sykáček

Schäfer

Nedvědová

Růžička Lad.

Staněk

Kucer

Pokorný

Pimpara

Růžička Josef

Andrš

Dvořák Evžen

Dvořák Dalibor

Kolařík

Kittl

Diviš

Zibnerová

Strachoň

Kotmel

Mertlová

Bušková

Žáková

Vondráček

Vít


15:18 Do začátku schůze zbývá dvanáct minut, ale sál DK Střelnice je už plný. Rumburk si jde vychutnat svou výhru.

15:21 Ke svým stolům důstojně nakráčeli zastupitelé, úsměvy zakryly jejich tváře.

15:28 Zaplněnost došla do takového stádia, kdy lidé postávají za poslední řadou židlí.

15:30 Dav uzavírají dva příslušníci městské policie: „Kdyby něco…“

15:35 Zastupitelstvo započalo, dorazili všichni členové zastupitelé města, je jich dohromady dvacet tři.

15:37 Okamžitě se přistupuje k druhému bodu, všichni zastupitelé musí složit slib. Na počátek tohoto aktu je starostou Trégrem, který doposud vede schůzi, požádan celý sál, aby povstal.

15:39 Každý ze zastupitelů musí předstoupit k mikrofonu, přednést kouzelné slovíčko: „Slibuji.“ a podepsat se.

15:43 Slibují všichni, slibují.

 MG 1292 svab

Dorazil i jeden velmi vzácný host – Darek Šváb! (Foto: Ondřej Uher)

15:45 Ve chvíli, kdy slibuje doktor Vondráček, sál nesměle zatleská.

15:46 Odstupující starosta Trégr doporučil prohodit bod tři a čtyři. Nejdříve se tedy volí volební a návrhová komise, poté ověřovatelé zápisu. Vše jednohlasně odsouhlaseno.

15:49 Nyní je schvalován program, vystupuje Pokorný, který chce několik bodů vynechat. Má zájem o vypustění části a) a c) v bodu 11, který se týká ekonomických záležitostí. Dále se dnes nechce bavit o poskytnutí peněžitého daru za mimořádný počin v oblasti sportu v roce 2014.

15:51 Návrh je dvaceti hlasy přijat a návrh tudíž upraven.

15:53 Odhlasováno je také, že budou voleni dva místostarostové a sedm členů Rady města Rumburk.

15:55 A jde se volit starosta! Nejdříve vystupují občané, kteří žádají veřejnou volbu a otevřenost všech zastupitelů: ,,Jste tu už za nás, ne za sebe!“

15:57 Vystupuje zastupitelka Nedvědová: ,,Já bych měla protinávrh – chci hlasovat aklamací, tudíž volbou veřejnou.“ Původní návrh totiž počítal s volbou tajnou.

15:59 Josef Růžička navíc navrhuje, aby se hlasovalo po jménech.

16:00 Pokorný: ,,Volební řád nám umožňuje, abychom hlasovali buď aklamací nebo tajně. O hlasování po jménech tam není zmínka.“

16:02 Z řad zastupitelstva zaznívají jiné hlasy, které chtějí volbu tajnou: ,,Aby nikdo neměl svázanou ruku velkým publikem,“ říká například Vondráček. Stejný názor má i Kolařík.

16:04 Staněk za komunisty se nechává slyšet, že s veřejnou volbou nemá problém. Na druhou stranu je ale pro tajnou volbu.

16:05 ,,Voliči rozhodli ve volbách. Nechápu, jaktože má ČSSD osm mandátů, na to mám svůj názor,“ napadá ČSSD Staněk.

16:07 Dalibor Dvořák prohlašuje, že chce veřenou volbu. Z promluv je ale patrné, že ani v nedávno strvzené koalici není všechno v pořádku.

 MG 1328 andrdle

Za občany promluvil také pan Andrle. (Foto: Ondřej Uher)

16:10 Bude to volba tajná nebo veřejná? Pro druhou možnost je jen jedenáct zastupitelů, šest je proti a zdrželo se také šest. Tajnou volbu schválilo osmnáct zastupitelů, část z nich byla také z vítězné ČSSD.

16:13 Několik návštěvníku se již zvedlo a opustilo sál.

16:14 Pokorný vysvětluje, jak bude hlasování probíhat.

16:16 Zastupitelé předkládají své návrhy na starostu. A to tak že tajně, svého ,,černého koně“ píší na lísteček a předávají volební komisi.

16:18 Není překvapení, že byli navrhnuti dva kandidáti:Ing. Jaroslav Sykáček a Ing. Karel Schäfer.

16:19 Oba dva přijímají svou kandidaturu a nyní mají možnost se krátce představit, mají na to pět minut.

16:20 Nejdříve vystupuje Schäfer: ,,Chtěl bych ustálit personální složení městské policie, zasadit se o vyvážený rozpočet města, chci také veškeré materiály města zveřejňovat na internetu. Zároveň bych rád, aby se dále rozvíjela a zlepšila práce Lužické nemocnice v Rumburku.

 MG 1360 schafer

Karel Schäfer při svém představování. (Foto: Ondřej Uher)

16:23 Následně Sykáček: ,,Mám podobné priority jako Karel Schäfer. Tyto priority totiž vychází z koaliční smlouvy. Velká práce čeká jak zastupitelstvo, tak vedení města.“

16:29 Nyní je prostor pro dotazy zastupitelů na kandidáty. Příležitosti využil jen Staněk.

16:30 Zastupitelé jeden po druhém odcházejí za plentu, aby si připravili svůj volební lístek a následně ho vhodili do urny.

16:32 Karel Schäfer má číslo jedna, Jaroslav Sykáček dva. Aby v tom byl pořádek.

16:34 Vondráček se s úsměvem přiznává, že vhodil špatný lístek. Jeho hlas bude bude neplatný.

16:35 Volební komise počítá hlasy. Chvíle pravdy nadešla.

 MG 9778

Kdo z koho? (Foto: Jakub Trmal)

16:36 V nastálé proluce jedna perlička: Máme zprávy, že nejméně jeden zastupitel sleduje náš online přenos za svým stolkem. Děkujeme za důvěru!

17:30 Omlouváme se za hodinový výpadek. Abychom si to zrekapitulovali: novým starostou je Ing. Jaroslav Sykáček!

17:31 Na místo místostarosty byl navržen Andrš, Kittl, Pimpara a Schäfer. Poslední jmenovaný kandidaturu odmítl, místostarostou se stal Ing. Jaroslav Kittl a Jiří Pimpara.

17:32 Nyní probíhají volby do Rady města. Navženi jsou: Kolařík , Nedvědová, Pokorný, Růžička, Schäfer a Vondráček. Kolařík a Růžička z důvodu pracovního vytížení kandidaturu odmítli.

17:34 Zastupitelé už potřetí míří za plentu, aby upravili volební lístky.

17:41 A všichni navržení, kteří souhlasili, byli zvoleni. Nyní je tedy v Radě města: Nedvědová, Pokorný, Schäfer i Vondráček.

17:45 Nyní se bude určovat, který z místostarostů bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti.

17:46 Zastupovat starostu bude Pimpara, toho pak logicky Kittl.

 MG 1441 sykacek

Staronový starosta Sykáček vhazuje svůj hlas do urny. (Foto: Ondřej Uher)

17:50 Finanční výbor města Rumburk má mít sedm členů. Kontrolní výbor stejně tak. Tento návrh byl jednohlasně přijat.

17:53 Dnešní zastupitelstvo je vlastně celé o hlasování. Nyní se volí předsedové obou komisí.

17:57 Tentokráte jen jeden kandidát – Ing. Ladislav Růžicka.

17:59 Hurá za plentu! Tak to dnes holt chodí.

18:02 Třiadvacet hlasů zvolilo Ladislava Růžičku předsedou Finančního výboru.

18:06 Na post předsedy Kontrolního kandiduje Mgr. Karel Diviš a Václav Staněk. Každý využívá svou chvilku, aby se sálu představil.

18:12 Rozhodnuto jest, Karel Diviš je předsedou Kontrolního výboru.

 MG 9817

Vondráček u urny. (Foto: Jakub Trmal)

Tímto se loučíme a přejeme nádherný zbytek čtvrtečního večera. A ještě jednou se omlouváme za námi nezaviněný výpadek.