weby pro nejsevernější čechy

Zastupitelstvo a výlet do historie na Střelnici v Rumburku

O tom, že zítra (ve čtvrtek 18/12/14) bude v Rumburku na Střelnici zastupitelstvo jsem se už někde zmiňoval, že tam potom bude ještě přednáška z cyklu paměť národa a post bellum jsem se dozvěděl tuhle telefonem cestou domů) Zkoušel jsem z kolegů z rozhlasu (Adam Drda a Mikuláš Kroupa) vyrazit nějakou informaci, jestli si pro nás připravili něco specielně výběžanského a byli z toho trochu rozpačití.

Nakonec mě odkázali přímo na stránky pametnaroda.cz, kde jsem našel třeba tenhle příběh souseda ze Šlknova..

V připravované aplikaci mistapametinaroda.cz toho zatím u nás moc nenajdeme, ale co není, může být.

mapa

A jinak je teda na střeláku ještě to zastupitelstvo. To začíná v půl čtvrté a tady je program, abyste ho nemuseli hledat jinde:

1.Zahájení

2.Volba návrhové komise, volební komise, ověřovatelů zápisu

3.Schválení programu

4.Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města

5.Zpráva o činnosti RM od 1. schůze rady města

6.Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM

7.Majetkové záležitosti města

8.Ekonomické záležitosti města Rumburk

a)Přehled příjmů, výdajů a financování za období od 1.1.2014 do 31.10.2014

b)Rozpočtové provizorium pro rok 2015

9.Poskytnutí peněžitého daru za mimořádný počin v oblasti sportu v roce 2014

10.Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města – občanskému sdružení WHITE LIGHT I.

11.Volba členů Finančního výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk

12.Dopis adresovaný Zastupitelstvu města Rumburk

13.Diskuse členů zastupitelstva města

14.Závěr zasedání