weby pro nejsevernější čechy

Vánoční koncert v Bazilice Panny Marie ve Filipově

V Bazilice Panny Marie pomocnice křesťanů ve Filipově uspořádalo město Jiříkov vánoční koncert v rámci oslav stého výročí povýšení na město. Hostem byl houslový virtuos Jaroslav Svěcený, kterého na varhany doprovázel Jiří Chlum. Necelé pětistovce posluchačů tak připravili krásný zážitek. Na programu byly skladby renesančních a barokních mistrů, doplněné autorskými skladbami interpretů. Úžasná akustika baziliky a tóny obou nástrojů naplnilo prostor krásnými tóny, které přinesly pohodou a uvolnění. Navodily slavnostní náladu očekávání narození Spasitele.

PS od IŠ:

Snad bych jen dodal, že návštěvnost trhala rekordy a hlavně parkovací kapacity:

Že Mistr se choval skromně a obyčejně jako vždycky:

A že nezanedbatelným bonusem pro příchozí posluchače se stala další kniha, vydaná městem Jiříkov u příležitosti oslav století města „Údolím Jiříkovského potoka“:

Hlavně, kdo to nestihl tady, má ještě možnost. Město Jiříkov píše na FB:

Unikátní historické pohlednice poprvé v knižním vydání – Poskytnutí knihy dobových pohlednic s názvem ÚDOLÍM JIŘÍKOVSKÉHO POTOKA, která byla vydána v rámci projektu přeshraniční spolupráce „OŽIVENÍ TURISMU V NĚMECKO – ČESKÉM POHRANIČÍ“ bude probíhat ve dnech 22. a 23. 12. 2014 na městském úřadě v Jiříkově v zasedací místnosti (I. patro).

Všichni zájemci si tuto publikaci mohou vyzvednout v termínech

22. 12. 2014 (pondělí) 14:30 – 17:00

23. 12. 2014 (úterý) 14:30 – 16:00