weby pro nejsevernější čechy

Živý betlém a koledy u starokatolíků 2014

Štědrej večer nastal, ale před ním ještě (24. prosince 2014 ve 14:30) tradiční živý betlém u starokatolického kostela Proměnění Páně ve Varnsdorfu.

Ano ano, i tentokrát nezbývá než konstatovat, že už jsme tak daleko, že vlastně stačí vzít text minulého (předminulého, předpředpřed…), opravit letopočet a vyměnit (možná) nějakou tu fotku. Možná by to ale bylo trochu nespravedlivé. Takže – po sněhu zase ani památky, místo mrazu drobný vlezlý hnusný pršavec, který uspíšil venkovní část. Fanfára z kostelního okénka, svatá rodina, tři králové a andělé-koledníci. Ovečka, oslík a opožděná koza. Čtení z evangelia a rychlý přesun do kostela (znáte teorii úzkého hrdla?). V předsálí naproti skříňkovému betlému betlémské světlo.

Vpředu už čeká varnsdorfské Náhodou. Při první skladbě dovnitř napochoduje andělský chór dětiček sborečku MŠ Zahrádka, po nich pak zpívají Náhodou další část svého koncertu. Lidi, lidi, lidi. Všude. A staré fotky by se poznaly, malá Smetanová už vůbec není malá :-)

Chybět samozřejmě nemůže gymplácko-ZUŠková kapela, vyhrávající skladby na odchodnou.

Rok 2013 ->, rok 2012 ->, rok 2011 ->

Tagy