weby pro nejsevernější čechy

Ve Filipově si připomenou 149. výročí zjevení Panny Marie

V úterý 13. ledna 2015 ve 4.00 ráno se v poutní bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem je litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Bohoslužby se ve výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově zúčastní desítky koncelebrujících kněží z Čech a Německa. Slavnostní poutní mše se ve Filipově koná již 149 let v neobvyklou roční a denní dobu. Každoročně ji o lednovém ránu navštěvují stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Výročí zjevení Panny Marie se v bazilice ve Filipově připomíná osm dnů. Od úterý 13. 1. do úterý 20. 1. 2015. Mše svatá se v tu dobu koná vždy v 17.00 h. Poutní kostel s čestným titulem bazilika minor spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Bazilika se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se Spolkovou republikou Německo. 

Letošní oslava zjevení Panny Marie je výjimečná. V úterý 13. 1. 2015 bude zahájen jubilejní rok 150. výročí zjevení Panny Marie, který vyvrcholí 13. ledna 2016. Při příležitosti jubilejního roku plánuje Římskokatolická farnost Jiříkov vydání písemného průvodce historií a zajímavostmi poutní baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů a v letních měsících uspořádá tradiční festival duchovní hudby. Oslavy vyvrcholí v roce 2016 odbornou konferencí na téma poutních míst.   

Pro ty, kdo se chtějí dozvědět více o historii zjevení Panny Marie dne 13. 1. 1866, zázračném uzdravení Magdaleny Kade a architektonickém významu poutní baziliky minor jsou určeny prohlídky s průvodcem, které se konají od středy 14. ledna do úterý 20. ledna vždy od 13.00 do 16.00 h.  

Klára Mágrová 

Časy bohoslužeb v poutní bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v lednu 2015:

pondělí 12. 1. 2015 od 17.00 h., večerní mše svatá

úterý 13. 1. 2015 od 4.00 h. slavnostní mše svatá, hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, 9.00 h. mše svatá v německém jazyku, 10.30 h. česká mše sv. a 17.00 h. česko-německá mše sv.                     

Oktáv zjevení: 14. 1. – 20. 1. 2015, 17.00 h.

Prohlídky s průvodcem: 14. 1. – 20. 1. 2015, 13.00-16.00 h. Vstup volný

www.poutni-mista-sluknovsko.cz