weby pro nejsevernější čechy

Bude na šluknovsku nový koordinátor sociálních služeb?

Starostové Šluknovska mají na stole další oříšek k rozlousknutí – musí se rozhodnout, zda mají, či nemají podpořit návrh na vytvoření pracovního místa pro koordinátora sociálních služeb ve Šluknovském výběžku. A rozhodování není jednoduché. Na Šluknovsku žijí tisíce lidí, kteří potřebují ke svému životu pomoc druhých, ať již rodinných příslušníků, či sociálních pracovníků.
Nejsou to jen sociálně slabí, přesněji řečeno chudí lidé, ale také děti, senioři, oběti domácího násilí, mentálně a fyzicky postižení, či drogově závislí.
Sociálních služeb a agentur na Šluknovsku operuje také více než by bylo zdrávo. Mnohé z nich jsou zde již známy, je za nimi vidět hromada práce a dnes už bychom si bez nich ani výběžek neuměli představit. Namátkou jen pár vyvolených – Agentura Pondělí, která se stará o mentálně a fyzicky handicapované osoby, občanské sdružení Cedr, které mimo jiné provozuje azylový dům v Rumburku a sociální firmu Čokoládovnu Manu. Známá a potřebná je i Kostka Krásná Lípa, nebo agentura Noema, která se věnuje seniorům a nemocným lidem, ale také Komunitní centrum Rumburk pečující o drogově závislé. Seznam těchto služeb by byl velmi dlouhý.
A právě zde začíná zmatek. Obce kolikrát ani nevědí, jaké služby a jaké agentury se v jejich regionech pohybují, jakým způsobem a jak kvalitně odvádějí svoji práci. Starostové tak ani nemají možnost zjistit, jestli je věnována náležitá péče všem potřebným občanům, či zda se na někoho nezapomíná.
Prostě vše je živelné, nahodilé a zmatené.
Některé obce si tento problém řeší po svém – mají svého člověka, který situaci v obci sleduje a má přehled. Snad.
Ale v rozsahu celého Šluknovska taková persona chybí.
Alespoň si to myslí Místní akční skupina (MAS) Šluknovsko, která v těchto dnech oslovila starosty obcí s nabídkou vytvořit pro Šluknovsko koordinátora sociálních služeb. Tento projekt přijel do Krásné lípy, kde se kvůli tomu konala pracovní snídaně (14.1), podpořit i ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček a radní Ústeckého kraje Martin Klika.

pivovar2

Koordinátor? Proč ano?
Jak již bylo řečeno, bylo by zapotřebí udělat trochu pořádek v tom sociálním chaosu, který na Šluknovsku panuje. Oddělit zrno od plev, dobré a fungující služby od těch nefunkčních nebo málofunkčních. Ale také vychytat nedostatky v práci a poskytování péče potřebným lidem, najít řešení, jak doplnit to, co chybí, či nahradit špatné lepším. Být jakýmsi spojovníkem mezi obcí, která poptává službu pro své občany, sociálními agenturami, které nabízejí své schopnosti, znalosti, dovednosti a potřebný personál a mezi klienty, kteří tuto péči potřebují.
Na tomto se shodují starostové s MAS Šluknovsko i zástupci kraje.

Koordinátor? Proč ne?
Na druhou stranu se nabízí hned několik otázek. Když už bude mít Šluknovsko takového koordinátora, bude na to všechno stačit jen on sám? Nemělo by jich být víc?
Co bude náplní jeho práce? Jaké budou jeho kompetence?
Kdo ho bude platit a z čeho? Komu se bude zodpovídat?
A musí toto místo zřídit Místní akční skupina? Neměly by to být samy obce? Nebo alespoň obce s rozšířenou působností, jako je Rumburk a Varnsdorf?
Nebude to zase jen jakýsi „ouřada“, který bude zahrnovat radnice požadavky na vyplnění stohů dotazníků a statistických údajů? Povede to ke zlepšení stávající situace?

Co na to starostové?
Jak se zdá, starostové jsou v tomto směru poněkud zdrženliví. Jejich souhlas hlasitý není, rozhodné „Ne!“ však nezaznělo.
Je totiž ještě třeba odpovědět na výše zmíněné otázky, aby se mohli rozhodnout s čistým svědomím. Už i kvůli tomu, že by alespoň v začátcích měly obce celý projekt zaplatit ze svého.
Za všechny tento problém zhodnotil rumburský starosta Jaroslav Sykáček: „Když se mám o něčem takovém rozhodovat, musím vědět, co to má být, kolik mě to bude stát a k čemu to bude dobré.“
Na tyto otázky by měly zaznít odpovědi již při příštím zasedání starostů, které by se mělo konat koncem ledna.
Do té doby bude chaos, na který jsme zvyklí, pokračovat. A tak se nadále bude stávat, že se různé sociální agentury, firmy a služby budou o své klienty na Šluknovsku přetahovat, a to i za cenu až nekritického podbízení se klientům. Například tím, že zatímco jedna sociální agentura se bude snažit naučit rodinu platit dluhy, vodit děti do školy, nakupovat a uklízet si své doma, jiná agentura v téže rodině raději bude nakupovat, uklízet a vařit sama, a s klidným srdcem bude „své“ klienty přesvědčovat, že chudí dluhy platit nemusí a platit nájem za ošklivý byt je vlastně nemorální. A to vše jen proto, aby si tyto klienty udržely a získaly na ně od státu zajímavé dotace.
A to je to špatné. Otázkou zůstává, jestli i tohle bude umět nový koordinátor sociálních služeb vyřešit.