weby pro nejsevernější čechy

Výstava betlémů v Mikulášovicích 2015

I v roce letošním se v Mikulášovicích pustili do organizování jednodenní výstavy betlémů v místním kostele sv. Mikuláše a výsledky jejich úsilí bylo možno shlédnout v sobotu 17. ledna 2015.

Tentokrát jsem si příjezd naplánoval tak, abych stihl obejít nejprve vystavené exponáty a hned poté se mohl podívat a poslechnout si plánované koledování. Vstoupil jsem do kostela a ke svému překvapení se zařadil do fronty, která krok sun krok postupovala podél kostelních lavic – prý se tu podle organizátorů za celý den vystřídalo kolem 4 stovek zájemců. A pokud muzeum v Mimoni mělo při příležitosti své výstavy vyhlášenu soutěž v hádání počtu vystavených exponátů, pak je tady lehce překonali – dopočítali se 157 vystavených kousků. A to se leckteré nakonec nevešly, protože kostel není nafukovací a bylo třeba myslet na místo pro posluchače, kterých dorazilo cca 140 na zmíněné koledování. To zajistil Patrik Engler s žáky poboček rumburské Základní umělecké školy, pěvecký sbor Komoráček z Jiříkova a varhaník (jméno jsem úspěšně zapomněl).

Pokud jste na našem FB četli pozvánku od Ester Sadivové, pak oním slíbeným velkým překvapením byla zápůjčka kostelního betlému z Lobendavy (je to jeden ze čtyř výběžanských, popsaných v knize Putování za betlémy České republiky). Po muzicírování jsem se ještě zakecal s hlavním inspirátorem každoroční výstavy, panem Romanem Klingerem, a domů jsem se spokojen a pln dojmů vracel až za tmy.

Pro porovnání rok 2014 -> a rok 2013 ->.

A na ukázku alespoň závěrečné kolektivní zpívání: