weby pro nejsevernější čechy

Modrá vernisáž

Občas mi dá někdo vědět včas, takže jsem se ve středu 28. ledna 2015 mohl v obřadní síni varnsdorfského městského úřadu účastnit vernisáže výstavy výtvarných prací dětí MŠ Zahrádka na téma Modrá je dobrá (díky, Jano).

Většina dětí, ba i někteří rodiče, oblečeni v alespoň částečně modrém, vyslechli úvodní slovo o činnosti Mateřské školy a jejích výtvarných snahách. Poté přivítal a pozdravil přítomné místostarosta Josef Hambálek. A nakonec dostaly prostor děti, které za zpěv tří tématických písní byly na samotný závěr odměněny porcí šmoulí zmrzliny.

Až tedy půjdete něco vyřizovat na úřad, nezapomeňte na to, že chodby tu slouží i jako malá galerie.