weby pro nejsevernější čechy

Starosta Sykáček a místostarosta Kittl besedovali s občany

Ve středu (28/1/2015) začalo nové vedení města Rumburka besedovat s občany, tématem byl chod a organizace úřadu a cílem otevřít diskusi o fungování a směřování města. Na první díl dorazila na rumburskou Střelnici padesátka besedníků. V sále jsme poznali několik tradičních návštěvníků zastupitelstev (ty uvidíme na zastupitelstvu i dneska odpoledne, že ano)) a potom dorazil i starosta Sykáček a místostarosta Kittl.

Prvním bodem programu bylo vysvětlit návštěvníkům, jak funguje město, resp. městský úřad. Není to úplně záživné, ale je to dosti zásadní v každém případě; obzvláště důležité je to třeba ve chvíli, kdy si chcete na něco stěžovat.

Když si totiž stěžujete u(na) špatného úředníka, má tento (řehtající) šiml třicet dní na to, aby vám sdělil, že pláčete dobře, ale na špatném hrobě. A pak už může být pozdě.. Atakdále.

Jako na orloji se potom návštěvníkům představili šéfové odborů a potom se diskutovalo o všem. O nemocnici, o budoucnosti města .. Naléhavě, dlouze a neorganizovaně … což mělo bohužel za následek i rezignovaný odchod některých účastníků debaty.

Tento středeční podvečer však jasně ukázal, že občanům není chod města lhostejný, mají chuť se o věcech bavit a celý tenhle (prý pravidelný) podnik má budoucnost. Do příštích kol by se ovšem slušelo diskusi ‚učesat‘, možná by pomohl nezaujatý moderátor. Pak by snad nedocházelo ke zbytečným a nezajímavým průtahům.

PS. Jak je vidět z fotografie, besedoval i bývalý místostarosta Šváb. Neptal se jak funguje město, to má v malíčku, ale zodpovídal dotazy o fungování nemocnice.