weby pro nejsevernější čechy

Rok služby NZDM v T-klubu

Volnočasové zařízení pro děti a mládež T-klub organizace Kostka Krásná Lípa p. o. začalo na počátku roku 2014 poskytovat v Krásné Lípě sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Přeměna běžného klubu pro děti v NZDM nebyla jednoduchá. Z místa, kam chodí děti neorganizovaně trávit svůj volný čas, se mělo stát místo poskytování sociální služby. O tom, co jsou sociální služby, a co je jejich cílem, ví málokterý dospělý, který je doposud ve svém životě nepotřeboval, natožpak děti a dospívající. V průběhu roku jsme si i my, pracovníci, museli ujasňovat, v čem naše služba spočívá a v čem by tedy podoba T-klubu měla být jiná, než dosud. Nyní, na začátku roku 2015 již můžeme říci, že víme. V průběhu uplynulého roku, se nám podařilo uzavřít 49 dohod o poskytování služby, vytvořit metodiku pro práci, a samotný klub navštívilo celkem 291 osob. Své klienty jsme podporovali během příprav do školy, s hledáním kroužků, poskytovali jsme jim informační servis na rozličná témata (alkohol, drogy, sex, vztahy, sport aj.), pomáhali jsme jim při hledání zaměstnání, a když se chtěli naučit novým dovednostem.
Nezapomněli jsme však ani na to, že mnozí z našich klientů k nám chodí hlavně kvůli bezpečnému prostoru a zařízení, které mohou využívat, proto jsme celý rok připravovali i program volnočasových činností. Pořádali jsme turnaje, výtvarné workshopy, den otevřených dveří, přespání i besídky. V létě jsme stanovali ve Sloupu, v zimě navštívili vánoční Prahu a ve zbytku roku také IQ Landii, ZOO v Děčíně nebo třeba Úštěk.
Za rok poskytování služby jsme ke svým klientům našli cestu a myslíme, že i oni k nám. V tomto roce budeme nadále pracovat na kvalitě sociální služby NZDM, jejímž posláním je především poskytovat prostor a podporu dospívajícím z Krásné Lípy a okolí, kteří se ocitají v nepříznivé životní situaci a podpořit je v utváření vlastní identity.
Za Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež T-klub
Petra Vrajová, DiS.
Sociální pracovnice