weby pro nejsevernější čechy

Okénko do oboru FASHION DESIGN

Minulý rok byla vyhlášena nová soutěž v navrhování pro žáky ZŠ Módní design 2015 „MD 2015“. Tímto způsobem se žáci mohli seznámit s prací v navrhování oděvů, mohli uplatnit svoji  kreativitu a talent. Žáci měli 2 úkoly. Navrhnout desén (vzor) na téma – využití geometrických tvarů: trojúhelník, čtverec nebo kružnice. A navrhnout oblečení na postavě s uplatněním návrhu desénu. Do soutěže bylo přihlášeno 17 prací. Práce žáků byly velmi zajímavé a z výtvarného hlediska hodnotné. Návrhy svědčí o šikovnosti a talentu žáků a dobrém vedení jejich učitelů.

Práce hodnotila odborná porota ve složení Ing. Petr Kotulič – zástupce ředitele, pí. Dáša Jeřábková za odborný výcvik, Ing. Jiřina Kotuličová za modelování oděvů a Mgr. Karel Horsák a Ing. Radana Michlíková za výtvarnou přípravu a navrhování. Do hodnocení prací byly zapojeny studentky 4. ročníku oboru Fashion design. Studentky se staly na chvilku učitelkami. Vyzkoušely si jak hodnotit začínající talenty, tedy žáky ZŠ. Jejich názor je už skoro názorem odborníků a musím konstatovat, že velmi fundovaný a objektivní.

Za obor Fashion design Ing. Radana  Michlíková