weby pro nejsevernější čechy

Poustevenský masopust

V sobotu 28.2. se uskutečnil v Dolní Poustevně 1. ročník Masopustu. Dalo by se říct, že se spíš jednalo o nultý – pokusný ročník. Při obnovování této, doufáme, nové tradice, jsme se pokusili skloubit tradiční český masopust s místním prostředím a recesí. Proto se kromě tradičních českých masopustních postav – Laufr, slamění, Turci (vojáci), ras s kobylou, medvěd s medvědářem objevují i postavy ze sousední Lužice – ženich a nevěsta, Černoboh a Bělboh a připomínka k.p. Centroflor – čepice s umělými květinami. K našemu milému překvapení se sešly ve tři hodiny před loutkáčem desítky lidí v maskách i bez a společně jsme zamířili k městskému úřadu pro povolení k masopustnímu reji. Tam nás přivítal pan starosta a po nutném ceremoniálu nám povolení předal. Cestou jsme potkávali další a další naše spoluobčany, kteří dostávali koblihy jako symbol slunce a nadcházejícího jara. Do kroku nám hrál tříčlenný orchestr bez dirigenta, masky, které mají v popisu práce tancovat, tančily a pomalým tempem jsme se přesouvali trasou k Nároďáku. Cestu zpetřovaly zastávky s krátkými scénkami – zásah záchytné stanice, svatba, vysvobození pana starosty ze spárů Morany a na závěr přišla porážka obecní kobyly po přečtení jejích hříchů a skopičin, kterých se v uplynulém roce dopustila.

Poté, co se podařilo Laufrovi kobylu rumem oživit a tím zajistit úspěšný rok 2015, odebrali se přítomní na velký sál Národního domu, kde hasiči připravili vepřové hody. Večer byla v Nároďáku taneční zábava, která uzavřela celý masopust. Děkujeme všem organizátorům i zúčastněným a věříme, že se akce příští rok opět uskuteční a tradice Poustevenského masopustu vydrží i do budoucna.