weby pro nejsevernější čechy

Infocentrum, infocentrum, infocentrum, infocentrum

Ostrov. Nevím, kolik zdejších kdy o tomhle městě slyšelo – možná si ho alespoň někdo zapamatoval, protože se tam už několik let po sobě zastavuji v klášterním areálu na výstavu betlémů. Jenže ono to není jen tak nějaké město. Ono je to druhé největší město v okrese Karlovy Vary. Sedmnáct tisíc obyvatel. Je tu zámek s úžasným parkem, klášterní areál, vyráběly se tu trolejbusy i porcelán, drtil se tu uran, je tu gymnázium i nemocnice. Je to město v encyklopediích, protože nová výstavba je zářným příkladem SORELA (zkuste hledat a buďte překvapeni, i když na netu nejsou zdaleka úplné a vyčerpávající informace).

Mírové náměstí s Domem kultury v Ostrově, jednou z nejvýznamnějších staveb ČR ve stylu SORELA

Dost důvodů k tomu, aby člověk začal srovnávat, a možná trošku závidět. Ovšem vůbec nic to není v porovnání s tím, čemu jsem na první poslech nechtěl věřit a kvůli čemu jsem nakonec oběhl celé město, abych to viděl a vyzkoušel na vlastní oči. Na oněch zmíněných 17 tisíc obyvatel jsou tady 4 (slovy čtyři!) informační centra.

Infocentrum v Domě kultury (od roku 1998)

Infocentrum v areálu kláštera (od roku 2007, stálá expozice, příležitostné výstavy)

Infocentrum na zámku (od roku 2014, expozice Ostrovsko a hornictví, historie města)

Infocentrum Stará radnice (od roku 2000, příležitostné výstavy)

A hlavně mi dech vyrazila jejich otevírací doba (viz odkaz na web Domu kultury)…

Otevírací doba v zimní sezóně

Tady u nás se leckterá města chlubí tím, že jsou bránou do někam. Tak si schválně zkuste najít provozní doby. To se člověk většinou nestačí divit, jak to s tím cestovním ruchem je a kam těm turistům bránu otevíráme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Není u nás mnoho míst, která by snad zachraňovala můj divný dojem. A to opravdu, ale opravdu nevěřím tomu, že by se kterékoli z oněch míst v Ostrově mohlo vychloubat provozním ziskem, i když překvapivě v každém z nich jsem pořídil jiný sortiment. A opravdu, opravdu si myslím, že když tam v neděli přijde jeden člověk za půl dne a vezme si několik prospektů o městě a okolí zdarma, udělá to daleko větší službu, než trapná návštěva kolony limuzín s modrými majáky. Howgh.

Kostel Zvěstování Panny Marie v areálu kláštera. Tady se konají výše zmíněné výstavy betlémů. A nejen ony.