weby pro nejsevernější čechy

Na vycházku do Předlic

Předlice byly dříve kvetoucím předměstím průmyslového Ústí nad Labem. V době první republiky zde sídlila početná česká menšina. Celkový počet obyvatel tehdy činil 5396 (rok 1921). Dnes má ústecká čtvrť Předlice rozlohu 4, 2 km čtverečních. Žije zde kolem 2000 obyvatel. Funguje zde základní a mateřská škola a nachází se zde římskokatolická farnost s kotelem sv. Josefa. Velká část místních nemovitostí je zatížená dluhy. V Předlicích se dále nachází 100 firem a 203 živností. Na sociálně slabých obyvatelích zde vydělávájí majitelé některých ubytoven. V neděli 15. března pořádá společnost Člověk v tísni ve spolupráci se spolkem Činoherák Ústí procházku z centra Ústí nad Labem do Předlic. Procházka po Předlicích s archivářem a historikem Petrem Karlíčkem s výkladem o tamním životě mezi světovými válkami, zakončená promítáním dobových fotografií v Domě služeb Člověka v tísni, v Hrbovické ulici. Sraz v neděli 15/3/2015 v 15.30 u morového sloupu na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem.

PROGRAM:

Nenáročná procházka z centra Ústí nad Labem do Předlic. Trasa mírná a nenáročná – cca. 5 km.V cíli krátká přednáška o životě v prvorepublikových Předlicích a na adrese Hrbovická 335 promítání dobových fotografií z archivu města Ústí nad Labem. Tamtéž pak bude v rámci festivalových projekcí Jeden svět promítnut dokumentárně-gangsterský film:

Viva Cuba Libre – rapová vzpoura

film