weby pro nejsevernější čechy

Protest starostů Šluknovska proti pasivitě vlády, tisková zpráva

Vyjádření starostů měst a obcí Šluknovského výběžku k připravovanému protestu proti nečinnosti vlády ČR při řešení sociálních a bezpečnostních problémů na Šluknovsku.

Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevila na veřejnosti a v některých médiích řada dezinformací o účelu protestního shromáždění, které starostové měst a obcí Šluknovského výběžku připravují na čtvrtek 19. července ve Šluknově v Zámeckém parku, považujeme za nutné tyto, ať již cíleně šířené lži, či jen zkreslené informace, uvést na pravou míru.

Náš protest proti liknavosti vlády ČR při řešení sociálních a bezpečnostních problémů je pokojným shromážděním starostů a občanů, kterým chceme nyní, rok po vzplanutí sociálních nepokojů na Šluknovsku, složit účty. Vysvětlit, co jsme udělali pro vyřešení problémů, které tíží náš region, a vysvětlit, co a proč se nepodařilo a nedaří.

Chceme vyslat vzkaz vládě České republiky, že ačkoliv využíváme legislativní možnosti tohoto státu k řešení problémů v našich obcích, ať s bezpečností, nezaměstnaností a v oblasti sociálních věcí, jsou naše možnosti omezené. Chceme ukázat, kde naše pravomoci končí a kde musí konečně zasáhnout a situaci řešit stát, respektive vláda ČR. Chceme jí tímto vyzvat, aby začala při řešení těchto otázek jednat efektivněji, aktivněji a účelněji. Požadujeme, aby konečně připravila a prosadila účinné zákony, které pomohou řešit nezaměstnanost, kriminalitu, bezpečnost, chudobu a sociální problémy na Šluknovsku. 

Důrazně odmítáme tvrzení, že připravujeme politickou, či dokonce předvolební akci! 

Jsme zástupci různých politických stran a hnutí, a naší snahou není propagovat jejich názory a cíle, naší snahou je pouze vyřešit problémy, s nimiž se my všichni, starostové i občané Šluknovského výběžku dnes a denně potýkáme.

Protest starostů měst a obcí Šluknovského výběžku je otevřenou akcí pro širokou veřejnost. Zveme všechny občany k účasti a žádáme je tímto o podporu.

Po skončení protestní akce se bude od 17.00 konat v budově Šluknovského zámku tisková konference se zástupci médií. 

Josef Zoser Ing. Milan Kořínek

předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska tajemník Sdružení pro rozvoj Šluknovska

V Jiříkově 28. 6. 2012