weby pro nejsevernější čechy

Bez auta do Českosaského Švýcarska 2015 podruhé

Ve středu 25. března 2015 se u rumburského nádraží sjel značný počet aut, abychom mohli vyrazit na letošní druhou odbornou exkurzi v rámci projektu Bez auta do Českosaského Švýcarska, tentokrát do Horní Lužice.

Nejprve českým autobusem z RBK do Ebersbachu, kde je krátká pauza do nástupu na vlak směrem na Drážďany. Přes Fukovský výběžek s následným vzpomínkovým výhledem na Taubenhaim vystupujeme na stanici Neukirch-West s pocitem, že nejen u nás se neví, co s těmi náhle nadbytečně velkými a už nepotřebnými nádražními budovami dělat.

Tady už na naši skupinu necelé čtyřicítky zájemců čekají němečtí turističtí partneři, kteří nás vítají naší mateřštinou. S doprovodem tak stoupáme k dnešnímu hlavnímu cíli, rozhledně s „hradní boudou“ Valtenberg. Jedno překvapení za druhým – nově opravený areál s dětským koutkem, kde jsme se řádně vyřádili, vstup na rozhlednu pro účastníky zájezdu zdarma (bohužel, mírný opar kazil výhled) a nakonec pohoštění uvnitř útulné boudy. K jídlu a pití pak široká nabídka dalších plánovaných turistických akcí na dvě měsíce, z nichž některé se bohužel překrývají…

Po relaxaci směr ČR po nově certifikované Hornolužické hřebenovce, ač cca 10 km, tak pohodovým rovinatým terénem. Od pramene říčky Wessenitz až po Nordkap. Tady se dělíme na dvě skupiny, jedna míří známou cestou kolem meandrů do Severního, druhá se vrací obloukem na německou stranu a do Severního se dostane „horem“. Pak už jen sejít do obce a počkat na autobus, který nás rozveze po celém výběžku k domovům.

Projekt končí v neděli 29. března 2015 celodenním výšlapem po skalách Saského Švýcarska, snad nám bude přát počasí.

Za mapu opět patří dík Jaromírovi Petružálkovi.

Další fotodokumentace na webu KČT Krásná Lípa: Mikuláš Peterka ->, Jaromír Petružálek ->, Líba Šaferová ->