weby pro nejsevernější čechy

Dům kultury v Rumburku se připravuje na nového ředitele

Rumburský místostarosta Ladislav Pokorný informoval zastupitelstvo o situaci v Domě kultury Rumburk. „Od července tohoto roku jsme provedli celou řadu finančních kontrol a zjistili jsme několik pochybení. Díky ne příliš průhlednému hospodaření vykazuje toto zařízení finanční ztrátu a vedení města nyní zvažuje další, a to i právní kroky, jak v této věci bude postupovat dál. Po odchodu bývalého ředitele domu kultury Jiřího Krále v září tohoto roku, bylo vyhlášeno výběrové řízení na ředitele nového, který by měl do funkce nastoupit k 1. listopadu,“ dodal Ladislav Pokorný.