weby pro nejsevernější čechy

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR přidělává rumburským starosti

Nejvyšší soud ČR zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, který zamítl žalobu společnosti SKANSKA proti městu Rumburk, a vrátil ho krajskému soudu k dalšímu řízení. Ve hře je více než 35 milionů korun.
Společnost SKANSKA žaluje Rumburk o zaplacení částky 21 milionů korun. Se započtením úroků by však Rumburk měl této společnosti zaplatit více než 35 milionů korun. 
Spor se táhne již třináct let od roku 1996, kdy město Rumburk uzavřelo se společností Inženýrské a dopravní stavby a.s. smlouvu o dílo na výstavbu centrálního zásobování města teplem. Jenomže smlouvu podepsal v té době starosta Pohl bez vědomí zastupitelstva, a proto ji Rumburk nepovažoval za platnou. Navíc společnost Inženýrské a dopravní stavby ani nepostavila to, co postavit podle smlouvy měla, a proto město Rumburk odmítlo plnit podmínky této, podle něj neplatné, smlouvy, včetně zaplacení. Firma se však obrátila na soud a okresní soud v Děčíně jí vyhověl. Než došlo k řízení u odvolacího soudu, kam se obrátil žalovaný Rumburk, firma zkrachovala a své pohledávky převedla na svou nástupkyni společnost SKANSKA a.s. Ta však u odvolacího soudu nepochodila. Krajský soud zrušil rozhodnutí soudu I. instance a dal za pravdu Rumburku. SKANSKA se dovolala k Nejvyššímu soudu ČR a ten vrátil případ k projednání na kraj.
„Je to největší právní spor, který kdy město vedlo a vede. Bohužel, v současné době nejsme schopni předjímat, jaké bude rozhodnutí krajského soudu. Ale dá se předpokládat, že to pro nás nebude příjemné. Pokud SKANSKA uspěje, budeme platit za chyby našich předchůdců velikými částkami,“ seznámil zastupitele města s tímto problémem místostarosta Ladislav Pokorný.